Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Motosiklet ve Mobilite Dijital Pazarlama Uzmanı

DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Departman

Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama

Başvuru Sayısı

116 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

116 başvuru

Departman

Dijital Pazarlama

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

“Dijitalleşen dünyanın tüm değişkenlerine ayak uydurabilir ve analizini yapabilirim. Yaratıcı olmak en güçlü kasım ve estetik anlayışıma güveniyorum. İnsan ilişkilerinde başarılıyım.” diyorsan bu rol tam sana göre. Kariyerinde ‘vites büyütmek’ istiyorsan seni bekliyoruz.

Dünya değişiyor. Elektrifikasyon ve yeni teknolojiler mobilite dünyasındaki bütün ezberleri bozuyor… 

Otomobil, motosiklet, deniz motorları ve yeni nesil mikro-mobilite ürünlerimiz, global markalarımızla bu dönüşümde kendi hikayemizi yazıyor, hızla büyüyor ve gelişiyoruz. 

Biz hiyerarşiye değil bilgi ve tecrübeye inanan, bardağın dolu tarafını görebilen, başarıdan beslenen, zordan çekinmeyen hatta zoru başarmaktan keyif alan, çok koşan ama eğlenmeyi de bilen, mütevaziliği ve samimiyeti düstur edinmiş bir ekibiz. 

Güvenilirlik ve samimiyet bizim en temel değerlerimizdir. Doğan Grubu olarak, aldığımız kurum kültürü ve bu bayrağı taşımanın sorumluluğuyla her sabah “Bu dükkân bizim” diyerek işe başlar, değer yaratmaya ve değer katmaya çok önem veririz. Her bir müşterimizin gülümsemesi için inisiyatif almaktan çekinmeyen, fırsat eşitliğine ve ortak akla inanan bir ekibiz!

Aranılan Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Tercihen ajans tecrübesi de olan,
 • Marka iletişim stratejisi geliştirebilen,
 • Yıllık marka planları hazırlayabilen,
 • Google Ads, Search Console, Tag Manager, Data Studio gibi mecraların kullanımına hâkim,
 • Sosyal medya hesapları yönetmiş, kurgu ve reklam algoritması bilen,
 • Sosyal medya konsept geliştirme ve içerik üretimi konusunda tecrübeli,
 • Dijital pazarlamada bilgi sahibi,
 • Tercihen İngilizce bilen,

İşin Tanımı

 • Doğan Trend çatısı altında bulunan motosiklet ve elektrikli mobilite markalarının, yıllık pazarlama planlarına uygun şekilde medya satın alma ajansı ile koordineli bir şekilde reklam planlamalarını hazırlamak, takip etmek ve analizini yaparak raporlamak,
 • Dijital varlıklarda ve/ya reklamlarda kullanılacak görselleri ajanslar ile koordine etmek,
 • Yaratılan lead ve qlead’lerin takibini yaparak düzenli raporlamak,
 • Websiteler ile entegre çalışan dijital sistemlerin sürecini yönetmek,
 • Sosyal medya kanallarının içerik planlamasını ve moderasyonunu kontrol etmek, gelişen sosyal medya kullanımlarını takip etmek ve bu doğrultuda ajansları yönlendirmek,
 • Süreç içerisinde oluşturulan yeni dijital projelerin takibi konusunda aktif rol oynamak. (Örn: dijital etkinlikler, geliştirilen aplikasyonlar vb.)
 • Influencer Marketing, YouTube projeleri ve ürün çekimlerini ajanslar ile koordine etmek,
 • Doğan Trend çatısı altında bulunan motosiklet ve elektrikli mobilite websitelerinin aylık olarak güncellemek,
 • İhtiyaca yönelik yeni landing page ve/veya websitesi tasarım & yazılımında aktif rol oynamak,
 • Sektörden rakiplerin ve global websitelerin takibini yapmak, geliştirmeye yönelik önerilerde bulunmak,
 • Websitelerinin aylık trafik, kanal, kitle raporlamasını karşılaştırmalı hazırlamak ve sunmak. 


Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Dijital Pazarlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dijital Pazarlama Uzmanı Dijital Pazarlama Uzmanı Maaşları Dijital Pazarlama Uzmanı Nasıl Olunur? Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir? Dijital Pazarlama Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİİşbu Aydınlatma Metni’nde kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş., Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. ve Otomobilite Motorlu Araçlar Ticaret ve Hizmetleri A.Ş. (“Veri Sorumluları”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz iş başvuru süreçlerini yürütmek amacıyla Veri Sorumluları tarafından özgeçmişiniz, dijital formlarla, insan kaynakları süreçlerinde aracılık hizmeti veren firmalar (LinkedIn, Kariyer Net gibi) vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki SebepleriVeri Sorumluları ile çalışmak için yapmış olduğunuz başvuru neticesinde toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5/2 (c) maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebi kapsamında işe giriş sürecinin yürütülmesine dayalı sözleşmesel ilişkisi kapsamında iş başvurunuzun alınması, özgeçmişinizin incelenmesi, ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı kanun, 6331 sayılı kanun ve iş güvenliği mevzuatı ile Veri Sorumlularının tabi olduğu düzenlemelerden doğmaktadır.3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak iş ortaklarımıza, işe alım faaliyetini yürütmemizi sağlayan tedarikçilere, grup şirketlerimize, vergi danışmanlarımıza, alt işverenlere, ilgili resmî kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Veri Sorumluları iş süreçlerinin, çalışma saatlerinin ve özlük dosyasında yer alan belgelerin oluşturulması veya saklanması gibi yardımcı işler için aracı kurumlar ile iş birliği yapmaktadır. Kişisel verileriniz bu kurumlar ile görevlerini yerine getirebilmeleri için Kanun’a uygun olarak paylaşılabilecek olup, ilgili kurumların bu verileri başka herhangi bir faaliyet için kullanma hakları bulunmadığını belirtiriz.4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve HaklarınızKanun’un 11. maddesi uyarınca, Veri Sorumlularına başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlularının adresine posta yoluyla veya kvkk@dogantrend.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.Veri Sorumluları taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Veri Sorumluları talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.Verilerinizin Veri Sorumluları nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. 

Detaylı Bilgi

DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş İş İlanları

Dijital Pazarlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dijital Pazarlama Uzmanı Dijital Pazarlama Uzmanı Maaşları Dijital Pazarlama Uzmanı Nasıl Olunur? Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir? Dijital Pazarlama Uzmanı İş İlanları