Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Gaziemir)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Tedarik Yönetimi

Tedarik Yönetimi

Başvuru Sayısı

242 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

242 başvuru

Departman

Tedarik Yönetimi

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Qualifications: 

  • Having a bachelor's degree in an Engineering/BA department, MBA is desirable.
  •  Knowledge and/or experience in leading safety initiatives, taking part in quality system management. 
  • Having the ability to execute Key Performance Indicators (KPI’s), 
  •  Being able to work collaboratively across the plant, organization, suppliers, and with customers.

Skills:

  • Good teamworking and interpersonal skills
  • Managerial skills
  • Advanced verbal and written communication skills in English.
  • Logical reasoning and numerical skills


Key responsibilities and accountabilities:

Maintains receiving, warehousing, and distribution operations by initiating, coordinating and enforcing program, operational, and personnel policies and procedures.  Communication and coordination with upstream and downstream departments

Complies with local warehousing, material handling, and shipping requirements by studying existing and new legislation; enforcing adherence to requirements; advising management on needed actions.  

To coordinate the internal flow of material and the shipments to the customers of warehouse physically and systematically. Ensuring that the materials arrive/given at warehouse/production areas on time, complete and in conformity with required conditions & specifications. 

Safeguards warehouse operations and contents by establishing and monitoring security procedures and protocols.

Controls inventory levels by conducting physical counts; reconciling with data storage system.Maintains physical condition of warehouse by planning and implementing new design layouts; inspecting equipment; issuing work orders for repair and requisitions for replacement.Achieves financial objectives by preparing an annual budget; scheduling expenditures; analyzing variances; initiating corrective actions.

Monitors volume of business and determines appropriate work schedule.


Experience: 

Several years of experience in Warehousing, Material Management & Planning operation in a manufacturing environment. 

Previous experience in identifying and executing lean initiatives including 5S is desirable. 

Experience or Knowledge in Free Zone Custom operations.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Depo Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo Yöneticisi / Yönetmeni Depo Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Depo Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Depo Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Depo Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları
DEZEGA SP GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Üretim / Endüstriyel Ürünler / Güvenlik

Hakkımızda

DEZEGA dünya standartlarında kapalı devre soluma ekipmanlarının tasarımı ve üretimi yapan Ukrayna menşeili bir kuruluştur. Maden kurtarma ekipleri, maden çalışanları, yangın ve dumandan korunmaya çalışan siviller için kimyasal bağlı ve oksijenle sıkıştırılmış solunum aparatları üretmektedir. DEZEGA ürünleri dünya çapından 50 den fazla ülkede 500 binden fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. 2016 yılından beri büyüyerek Gaziemir Ege Serbest Bölge’de hizmet vermektedir. ----------------------------------------------------------------------------------------- DEZEGA is a world designer and manufacturer of breathing equipment with a closed circuit. We produce breathing apparatus on chemically bound and compressed oxygen for mine rescue teams, for escape of miners and workers, for escape of civilians in case of fire and smoke. Nowadays DEZEGA products are being used in more than 50 countries. Over 500 thousand self-rescuers are guarding miners worldwide this very moment. Company is actively growing since 2016 in Aegean Free Gaziemir.

DEZEGA dünya standartlarında kapalı devre soluma ekipmanlarının tasarımı ve üretimi yapan Ukrayna menşeili bir kuruluştur. Maden kurtarma ekipleri, maden çalışanları, yangın ve dumandan korunmaya çalışan siviller için kimyasal bağlı ve oksijenle sıkıştırılmış solunum aparatları üretmektedir. DEZEGA ürünleri dünya çapından 50 den fazla ülkede 500 binden fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. 2016 yılından beri büyüyerek Gaziemir Ege Serbest Bölge’de hizmet vermektedir. ----------------------------------------------------------------------------------------- DEZEGA is a world designer and manufacturer of breathing equipment with a closed circuit. We produce breathing apparatus on chemically bound and compressed oxygen for mine rescue teams, for escape of miners and workers, for escape of civilians in case of fire and smoke. Nowadays DEZEGA products are being used in more than 50 countries. Over 500 thousand self-rescuers are guarding miners worldwide this very moment. Company is actively growing since 2016 in Aegean Free Gaziemir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ DEZEGA SP GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu’na göre Şirket merkezimizde iş görme ediminizi yerine getirdiğiniz esnada güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntülerinizin yer aldığı kişisel verilerinizin, gerek Şirketimiz merkezinin gerekse de gerekse de diğer çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlamak; üretim metotlarının ve iş işleyişinin takibi; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla ve bu amaçlarla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olmak kaydıyla; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, izleneceğini, hukuken bu verileri talep etme yetkisi olan kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağını, aktarılacağını, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK ile ek mevzuatında sayılan diğer yöntemlerle ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartları dâhilinde işlenebileceğini tarafınıza bildiriyoruz.KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma doğrultusundaki talebinizi (tercihen web sitemizde yer alan formdaki bütün bilgileri doldurmak suretiyle); Ege Serbest Bölgesi Zafer Sb. Mah. Nilüfer Sk. No:30 Gaziemir/İzmir adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, dezega@hs03.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirket’imize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle elektronik posta göndererek veya gelecekte Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bilgilerinin bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.KVKK’nın 11. maddesinde tanınan haklar kapsamında, veri sahibi olarak, bahse konu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre cevabı en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde iletecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceğini bildiririz. Başvurunuza, Şirket’imiz tarafından KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında tüm sorumluluklarımıza uyarak, tüm şekli ve usuli şartlar sağlanarak cevap verilecektir.Aşağıdaki işleme ve aktarma yöntemleri için KVKK kapsamında ayrı ayrı onayınızı almamız gerekmektedir. Onay verdiğiniz yöntemlerin yanlarındaki kutucukları işaretlemenizi rica ederiz:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudum ve anladım.Bu doğrultuda, kamera ile kaydedilen görüntülerimin yer aldığı özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlarla işleneceği konusunda bilgilendirildim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri.

Depo Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo Yöneticisi / Yönetmeni Depo Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Depo Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Depo Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Depo Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları