warning
İlan yayından kaldırılmıştır

İnsan Kaynakları Sorumlusu

DEMSAY ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İnsan Kaynakları Sorumlusu

DEMSAY ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İstanbul(Avr.)(Beylikdüzü)

İş Yerinde

İş Yerinde

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

308 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

308 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun,
 • İnsan Kaynakları Personel, Özlük ve Bordrolama alanında en az 5 yıl deneyim sahibi,
 • MS Office programlarını (özellikle Excel) aktif kullanabilen,
 • Tercihen üretim veya operasyon sektör tecrübesi olan,
 • Takım çalışmasına yatkın
 • Tercihen Avrupa yakasında ikamet eden
 • Çözüm odaklı ve planlama kabiliyeti yüksek

 

Görev Tanımı:

 • Tüm yasal süreçlerin takibini ve yönetimini sağlamak,
 • İSG konularına hakim,
 • İş Kur süreçlerini yönetebilecek,
 • İnsan Kaynakları departmanının tüm raporlama süreçlerinden sorumlu olmak,
 • Puantaj, bordro, yasal bildirim ve süreçlerden sorumlu olmak
 • Ücret ve sosyal haklara ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Hukuki süreçler ile ilgili işlemlerin yapılmasına destek vermek (İşe iade hesaplamaları ve yasal bildirim takibi vb.)
 • İşten çıkış ve giriş süreçlerini uçtan uca takibini yapmak ve operasyonel süreci yönetmek,
 • İK Bilgi Sistemi kurulumunu ve yönetimini gerçekleştirmek,
 • Kendisine bağlı ekibin yönetiminden ve raporlamalarından sorumlu olmak.
 • Yönetim sistemleri, stratejik planlama, iş süreçleri, seçme-yerleştirme, operasyonel gelişim, kariyer, yetenek ve performans yönetimi, ücret yönetimi ve iş kanunu gibi tüm İK disiplinlerinden en az 5 yıl deneyimi olan ve en az 3 sene yöneticilik tecrübesi olan.


DEMSAY ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, çerez(web hareket durumu) kayıtları,

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve

kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve

uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin

gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların

yürütülmesi,

Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve

hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya

Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,

Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse bilgi talep etme,

İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

Aktarıldığı 3. kişilere düzeltmenin veya silinmenin/yok edilmenin bildirilmesini isteme,

Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Aday Kriterleri

5 - 15 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Muaf

İnsan Kaynakları Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Sorumlusu İnsan Kaynakları Sorumlusu Maaşları İnsan Kaynakları Sorumlusu Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Sorumlusu Nedir? İnsan Kaynakları Sorumlusu İş İlanları
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane.

İnsan Kaynakları Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Sorumlusu İnsan Kaynakları Sorumlusu Maaşları İnsan Kaynakları Sorumlusu Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Sorumlusu Nedir? İnsan Kaynakları Sorumlusu İş İlanları