Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Yurtdışı Satın Alma Uzmanı

Delta Kozmetik San. ve Tic.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Sarıyer)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Satınalma

Satınalma

Başvuru Sayısı

352 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

352 başvuru

Departman

Satınalma

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Delta Brands is a fast-growing, New York based Consumer Packaged Goods Company, one of the leaders in value-priced Personal Care and Household Cleaning products, we are looking for a Purchasing Specialist (Personal Care and Household Cleaning Products) to join our Turkey office located in Maslak, Istanbul.

Primary Functions and Responsibilities:

 • Following up new product development process according to the customer demands.
 • Communicating with suppliers and taking responsibility for supplier management regarding the whole project.
 • Preparing price offers and offering samples for new products.
 • Maintaining relations with suppliers during new product development and revision process (collecting customer demands, taking customer approvals, etc.)
 • Coordinating and organizing the necessary process of regular product revisions and new product developments (graphic work, sample preparation, mock up preparation, etc)
 • Creating and re-arranging product documents.
 • Coordination with Graphic and R&D Department according to the customer demands.
 • Watching the changes on American design trends for Personal care and Household Cleaning products.

Skills and Qualifications Required:

 • Excellent verbal and written communication skills in English.
 • Bachelor’s degree, preferably Engineering
 • Strong follow up skills
 • Proficient in Microsoft Office programs
 • Excellent organizational and time management skills
 • Personality with strong negotiation, communication and planning skills. 
 • High sense of responsibility.
 • Innovative, proactive and result-oriented.

Our office is next to Maslak Metro Station.

Office hours: 08:00 AM – 18:00 PM

Monday to Friday

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Satın Alma Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Uzmanı Satın Alma Uzmanı Maaşları Satın Alma Uzmanı Nasıl Olunur? Satın Alma Uzmanı Nedir? Satın Alma Uzmanı İş İlanları
Delta Kozmetik San. ve Tic.

Kozmetik / İthalat - İhracat 1+

Hakkımızda

Delta Kozmetik San. ve Tic. 1953 yılında kurulmuş olan şirketimiz, kendisine ait 28.000 m2’ lik üretim tesislerinde adına tescilli Lucky Super Soft ®, My Fair Baby ® ve Home Select ® markaları ile kişisel bakım, bebek bakım ve temizlik ürünleri üretmektedir. Güçlü Pazarlama & Satış ekibi ve ARGE altyapısı ile ürün gruplarına her yıl yeni ürünler ilave etmektedir. Fabrikası Tuzla / İstanbul’da kurulu şirketimizin, İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’de ofisleri bulunmakta olup, üretiminin tamamını Amerika Birleşik Devletleri’ne ihraç etmektedir. Şirketimiz, ISO 9001, ISO 22716-cGMP belgelerine sahip olup, BSCI ve SQP denetimlerinden başarıyla geçmektedir.

Delta Kozmetik San. ve Tic. 1953 yılında kurulmuş olan şirketimiz, kendisine ait 28.000 m2’ lik üretim tesislerinde adına tescilli Lucky Super Soft ®, My Fair Baby ® ve Home Select ® markaları ile kişisel bakım, bebek bakım ve temizlik ürünleri üretmektedir. Güçlü Pazarlama & Satış ekibi ve ARGE altyapısı ile ürün gruplarına her yıl yeni ürünler ilave etmektedir. Fabrikası Tuzla / İstanbul’da kurulu şirketimizin, İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’de ofisleri bulunmakta olup, üretiminin tamamını Amerika Birleşik Devletleri’ne ihraç etmektedir. Şirketimiz, ISO 9001, ISO 22716-cGMP belgelerine sahip olup, BSCI ve SQP denetimlerinden başarıyla geçmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

DELTA KOZMETİK SAN. VE TİC.-SELİM YEŞİL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği şirketimiz; veri sorumlusu sıfatıyla çalışanlarımızın kişisel verilerini kanunda yer alan 5.ve 6.Madde hükmünde anılan özel nitelikli kişisel veriler hariç olmak üzere; kaydetme, sınıflandırma, muhafaza etme ve güncelleme türünden işleyecek ayrıca iş kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği durumlarda gerektiğinde 3. kişilere aktarabilecektir. Anılan yasal düzenleme kapsamında, sizin de çalışan adayı olarak iş başvurunuz bağlamında, KVKK hakkında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak bilgilendirme aşağıdaki gibidir.”Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: İlgili mevzuat kapsamında kimlik, adres vs. ve başvuru formunda yer alan diğer bilgilerin işlenmesinin ve aktarılmasının gerekleri;• kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek,• adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,• şirket ile personel arasındaki iş sözleşmesinin gereğini yerine getirmek • işe alım süreci içinde, işe başvuru gereksinimlerini sağlamak, adayın işe uygunluğunun tespiti ve işe kabul halinde, şirket ile yapılacak iş sözleşmesinin temelini teşkil etmek olarak sıralanabilecektir.Kişisel verilerinizin firmamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, deltakozmetik.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.Kişisel verilerinizin aktarılması:Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla kişisel verileriniz; Kanun ve mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara, kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı şirketler ve diğer 3. kişilere kanun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi: Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı, elektronik ortamda tamamen veya kısmen otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemle, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı şirketler ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:Kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Detaylı Bilgi

Delta Kozmetik San. ve Tic. İş İlanları

Satın Alma Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Uzmanı Satın Alma Uzmanı Maaşları Satın Alma Uzmanı Nasıl Olunur? Satın Alma Uzmanı Nedir? Satın Alma Uzmanı İş İlanları