Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Operasyon

Operasyon

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Operasyon

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Kariyerine Control Union’ da başlamaya hazır mısın?

Control Union, 1920 yılında Hollanda merkezli kurulan, 2001 yılından bugüne Türkiye'de faaliyet gösteren gözetim ve belgelendirme şirketidir. 

 

TALENTCU Yeni Yetenek Programımız kapsamında

  • Üniversitelerin Tekstil Mühendisliği, Tekstil MYO, Tekstil Teknolojisi, İşletme, Ziraat Mühendisliği, Organik Tarım (MYO), Kimya, Kimya (MYO) ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, 
  • Microsoft Office programlarını iyi seviyede kullanabilen, 
  • Kariyerine global bir şirkette başlamak ve sorumluluk alarak kendini geliştirmek isteyen,
  • İletişim ve muhakeme yeteneği gelişmiş
  • Ekip çalışmasına yatkın
  • Seyahat engeli olmayan 
  • İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip
  • İzmir’de ikamet eden 
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış yeni yetenekler arıyoruz.

 

İŞİN TANIMI:

Sertifikasyon ofisimizde bulunanSosyal ve Sürdürülebilir Programlar, Tekstil Sertifikasyon ve Tarım Sertifikasyon Departmanlarında görev almak üzere yeni yetenekler arıyoruz. 

 

 

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Tekstil Teknikeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tekstil Teknikeri Tekstil Teknikeri Maaşları Tekstil Teknikeri Nasıl Olunur? Tekstil Teknikeri Nedir? Tekstil Teknikeri İş İlanları
Hakkımızda

Control Union, 1920 yılında Hollanda merkezli kurulan ve 70’i aşkın ülkede gözetim ve belgelendirme alanında faaliyet gösteren şirketler grubudur. 2001 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan Control Union, gözetim, sertifikasyon, teknik gözetim ve laboratuvar alanında güncel bilgi ve etkin deneyime sahiptir. Uzman çalışanları, donanımlı laboratuvarları ve son teknoloji ekipmanları ile dünyanın tamamına yayılmış uluslararası bir ağ ile hizmet verir.

Control Union, 1920 yılında Hollanda merkezli kurulan ve 70’i aşkın ülkede gözetim ve belgelendirme alanında faaliyet gösteren şirketler grubudur. 2001 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan Control Union, gözetim, sertifikasyon, teknik gözetim ve laboratuvar alanında güncel bilgi ve etkin deneyime sahiptir. Uzman çalışanları, donanımlı laboratuvarları ve son teknoloji ekipmanları ile dünyanın tamamına yayılmış uluslararası bir ağ ile hizmet verir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİControl Union Gözetim ve Belgelendirme Limited Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Şirket tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere ve veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. KVKK madde 10, veri sorumlularına verileri işlenen ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yüklemiş olup, işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nde hangi kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri ile ilgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.1. Veri SorumlusuUnvan : Control Union Gözetim Ve Belgelendirme Limited Şirketi Adres : Tatlısu Mahallesi Pakdil Sok. No: 9/1 Ümraniye/İstanbulTel : 0216 330 24 46Mersis : 0195010290500013 2. İşleme Amaçlarıİş Başvuru Formunu doldurarak ve özgeçmişlerini göndererek Şirketimize iş başvurusunda bulunan adayların, iş başvuru formunda ve özgeçmişlerinde yer alan kişisel verileri ancak açık rıza ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir: • KVKK’nın 5/2/c maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve 5/2/f maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle iş başvurusunun Şirket tarafından değerlendirilmesi ve Şirket tarafından istihdam edilebilmesi amacıyla işlenmektedir.Başvurunun değerlendirilmesi sonucunda adayın istihdam edilecek olması halinde ilgili mevzuatın ve Şirketin öngördüğü başkaca kişisel veriler talep edilebilecek olup bunlar Personel Aydınlatma Metninde belirtilmektedir.Buna ek olarak; iş başvuru formunuz onayınız halinde 1 ( bir ) yıl süre ile tarafımızca gerekli güvenlik önlemleri alınarak muhafaza edilecektir. İşe alımınız gerçekleştiği takdirde ise işyeri sicil dosyasında çalıştığınız süre ve mevzuattan kaynaklanan süreler boyunca muhafaza edilecektir. 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceğiİş Başvuru Formunda yer alan kişisel verileriniz işe alınmanız halinde onayınız alınarak yurtiçinde veya Hollanda’da bulunan hissedarımız, gerektiği takdirde iş ortaklarımız, şirket iştirakleri, hakim ve bağlı ortaklıklarla insan kaynakları uygulamaları kapsamında paylaşılabilmektedir. 4. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebiİş Başvuru Formunu doldurarak Şirketimize iş başvurusunda bulunanların kişisel verileri yazılı olarak fiziki veya elektronik ortamda Şirketimize şahsen sunulan bilgi ve belgeler ile Şirket tarafından merkez binamızda gerçekleştirilen görüşmelerde bizzat elden teslim alınarak toplanmaktadır. Buna ek olarak; adaylara ait özgeçmişler elektronik ortamda Kariyer.Net üzerinden de toplanabilmektedir.Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı 2. maddede belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli durumlarda açık rızanıza başvurulmaktadır.5. İlgili Kişinin Haklarıİlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,● KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz. Şirket’in Tatlısu Mahallesi Pakdil Sok. No: 9/1 Ümraniye/İstanbul adresine gelerek, Şirket’in Tatlısu Mahallesi Pakdil Sok. No: 9/1 Ümraniye/İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek veya Şirket’in controlunion@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak.Şirket bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim.

Tekstil Teknikeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tekstil Teknikeri Tekstil Teknikeri Maaşları Tekstil Teknikeri Nasıl Olunur? Tekstil Teknikeri Nedir? Tekstil Teknikeri İş İlanları