Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Tuzla)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Finans

Finans

Başvuru Sayısı

218 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

218 başvuru

Departman

Finans

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

%100 Çin sermayesi ile kurulmuş firmamıza, Finans Departmanında değerlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere "Mali Müşavir" arayışımız bulunmaktadır.

 • Üniversitelerin; İşletme, İktisat, Maliye vb. bölümlerinden mezun,
 • Mali işler, Finans ve idari işler konusunda minimum 5 yıl tecrübeli,
 • Tercihen SMMM Belgesi olan,
 • İyi derecede İngilizce Bilen
 • Sektörün çok hızlı gelişen ve değişen esnek koşullarına hızlı çözümler üretebilecek, 
 • Organizasyon ve planlama becerisi olan İnsan ilişkilerinde başarılı
 • Proaktif, raporlama becerisi güçlü,
 • Muhasebe süreçlerini ve ay sonu kapanış işlemlerini doğru şekilde gerçekleştirebilen,
 • Bilanço ve Mali Tablo analizi konusunda yetkin, mevzuat değişikliklerini yakından takip eden,
 • Şirketin tüm finansal, muhasebesel ve idari içerikli operasyonlarını yürütebilen,
 • Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, finans, raporlama ve iş süreçlerine hakim, organizasyonu yönetebilen,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen.

 

İş Tanımı:

Şirketin tüm gelir-gider ithalat-ihracat faturalarının vb muhasebe evraklarının takibini yaparak Muhasebe süreçlerinin yasal olarak mevzuata uygun şekilde yürütülmesini koordine etmek. Ödeme ve tahsilatları takip etmek. Kurumun müşterilerileri, satıcıları ve bankalarla ilişkilerini yönetmek.

Aday Kriterleri

5 - 10 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)
B sınıfı

Mali Müşavir pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mali Müşavir Mali Müşavir Maaşları Mali Müşavir Nasıl Olunur? Mali Müşavir Nedir? Mali Müşavir İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ ÇALIŞAN ADAYIAYDINLATMA METNİİşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Chen Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (İşveren) tarafından çalışan adaylarını kişisel verilerin işlenmesi kapsamında bilgilendirmek için hazırlanmıştır.1. Veri Sorumlusu Kimliği BilgisiKişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca VERİ SORUMLUSU, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 86315 numarası ile kayıtlı, Chen Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (İşveren) dir.Chen Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiMersis No: 209070893600001Adres: Deri OSB Mah. Desen Sok. No:8 Tuzla / İSTANBULTelefon: +90 5494574552E-Posta: yasin.atli@chensolar.com2. İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme AmaçlarıToplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iletişimlerin gerçekleştirilmesi, insan kaynakları işe alım süreçlerinin planlanması veya icra edilmesi amaçlarıyla işlenecektir.Kişisel verilerinizi işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.3. Kişisel Verilerinizin AktarılmasıToplanan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda; Şirket tedarikçilerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, fiziki ve elektronik ortamda, şirketimiz internet sitesine, e-posta adresine veya şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular yoluyla, görüşmeler sırasında beyan edilen bilgilerden yola çıkılarak ve şirketimizi ziyaret etmeniz halinde alınan güvenlik kamerası kaydı vasıtasıyla toplanmaktadır.5. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları:Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanınız bulunsun ya da bulunmasın Veri Sorumlusuna başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut haklarınızı kullanabilirsiniz.a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) KVKK 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,6. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız:Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 gün içerisinde cevap verilecek olup, talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben 30(otuz) gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60(altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak Mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

Mali Müşavir pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mali Müşavir Mali Müşavir Maaşları Mali Müşavir Nasıl Olunur? Mali Müşavir Nedir? Mali Müşavir İş İlanları