Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Arnavutköy)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Tasarım / Grafik

Tasarım / Grafik

Başvuru Sayısı

122 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

122 başvuru

Departman

Tasarım / Grafik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

1991 yılında kurulan Cevizoğlu Mağazacılık, sadece perakende sektörüne hizmet veren mağaza dekorasyonunda uzman bir firmadır. Tutku ve coşkuyla işini yapan Cevizoğlu, tasarım, proje yönetimi, üretim ve montaj ekibinden oluşan 200’ü aşkın profesyonel ekibi ile 40 tan fazla ülkedeki çeşitli yüzlerce markaya hizmet sunmaktadır. 12.000 metrekarelik entegre bir tesiste, metal ve ahşap üretme kabiliyeti ve mağaza dekorasyonu konusunda 25 yıldan fazla deneyimi ile her geçen gün büyüyen, sektöründeki en dinamik firmadır.


İŞ TANIMI

Mağazacılık sektörüne nefes aldıracak fastshop & concept felsefesi ile oluşturulmuş Shopline markasının yöneticiliğini üstlenecek, müşteriye; tasarım, sunum, teknik ve satış hizmetlerini yönetecek, sorumluluk alabilecek, dinamik, kariyer hedefi olan Tasarımcı Mimar arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER

  • Üniversitelerin Mimarlık Bölümlerinden mezun,
  • Hem yazılı hem de sözlü ileri düzeyde İngilizce yeterliliği olan, 
  • Mimari konsept ve tasarım  projeleri konusunda tecrübeli,
  • Yönetim becerisine sahip, sorumlu olduğu bölümdeki görevli ekibi yönlendirebilecek ve denetleyebilecek,
  • Perakende, mağaza dekorasyonu ve trendler hakkında güncel bilgisi olan, Mimari proje ve çizimlerde sorumluluk alabilecek,
  • Mağaza tasarımı alanında edinilmiş en az 5 yıllık iş deneyimi olan,
  • Yaratıcılığı ve öngörüsü yüksek,Müşteri ilişkilerinde başarılı, iletişim ve ikna kabiliyeti yüksek,Temsil yeteneği güçlü, 
  • Kariyer hedefi olan,
  • Tercihen 3D Max programını kullanabilen,

Aday Kriterleri

5 - 7 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Tasarımcı Mimar pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tasarımcı Mimar Tasarımcı Mimar Maaşları Tasarımcı Mimar Nasıl Olunur? Tasarımcı Mimar Nedir? Tasarımcı Mimar İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ(ÇALIŞANLAR/STAJYERLER)İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Cevizoğlu Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe uygun olarak Cevizoğlu Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.Bu metnin hedef kitlesi Şirketimiz çalışanları, stajyerleri ve şirketimizden alt işverenlik ilişkisi kapsamında iş almış olan alt işveren işçileridir. Veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlediğimiz kişisel verileriniz;• Kimlik bilgileriniz (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Uyruk, Anne Baba adı/ Doğum Tarihi/Yeri, Aile Durum Bildirimi, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri-Sıra No);• İletişim bilgileriniz (Adres / Telefon / E-Posta Bilgileri), • Lokasyon bilgileriniz (Araç Kullanımı Durumunda GPS Takibi)• Özlük bilgileriniz (Bordro Bilgileri, Disiplin Soruşturması Bilgileri, İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, Özgeçmiş Bilgileri, İşyerine Giriş Çıkış Saatlerinin Dökümü)• Biyometrik veriniz (Yüz Verisi)• Hukuki İşlem bilgileriniz (Adli Makamlarla Yazışmalar, Dava Dosyasındaki Bilgiler)• Eğitim ve Mesleki Deneyim bilgileriniz (Diploma Bilgileri, Tamamlanan Kurs ve Eğitimler, Sertifikalar, Meslek İçi Eğitimler, Sürücü Belgesi)• Görsel ve İşitsel verileriniz (Fotoğraf, Kamera Kayıtları), • Sağlık bilgileriniz (Engellilik Durumu, Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgisi, Sağlık Raporu ve Periyodik Muayeneler)• Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri bilgileriniz (Adli Sicil Kaydı, Güvenlik Tedbirleri, Ceza Mahkûmiyeti Bilgileri)• İşlem Güvenliği bilgileriniz (E-posta Adresi, Log Kayıtları ve Yedeklemeler, IP Adresi ve Log Kayıtları)• Banka Hesap Numaraları1. Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıCevizoğlu Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. tarafından toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 4. Maddesindeki ilkelere uygun olarak aşağıdaki belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.• İş sözleşmesinin kurulması ve ifası• İş sözleşmesinden ve mevzuattan kaynaklanan hakların korunması• Personelin faaliyetlerinin takip edilmesi ve iş denetiminin sağlanması• İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması• İnsan kaynakları politikası çerçevesinde performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin artırılması• Şirketin insan kaynakları politikaları kapsamında açık pozisyonlara uygun personel temin edilmesi• İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda personelin çıkış işlemlerinin yapılması• İnternet güvenliği ve yetki yönetiminin sağlanması• Çalışanlarımızın talep ve şikâyetlerinin takibi• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi• Hukuki işlerin takibi ve hakların korunması ve• İş güvenliğinin, genel güvenliğin ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenebilecektir.2. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar• İşlenen verileriniz Kanunun 8. Maddesine uygun olarak iş hukukuna ilişkin mevzuat gereğince kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla *Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu gibi kanunen yetkili kamu kurumlarıyla paylaşılmaktadır.• İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince kimlik, iletişim, eğitim ve mesleki deneyim bilgileri ve sağlık verileri kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla projelerin gerçekleştirildiği işyerlerinde görevli iş sağlığı ve güvenliği birimlerine aktarılmaktadır.• Bankacılık ve finans faaliyetlerinin sağlanması ve maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş sözleşmesinin ifası kapsamında Ad-Soyad ve TC Kimlik No bilgileriniz anlaşmalı bankalara aktarılmaktadır.• Hukuki işlerin takibi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla söz konusu sorunla ilgili ve sınırlı olmak üzere veri sorumlusunun hakkının kullanılması ve koruması hukuki sebebiyle hukuki danışmanlık hizmeti alınan hukuk bürolarına aktarılmaktadır.• Siber güvenliğin sağlanması, veri güvenliğinin temini, spam e-postaların engellenmesi ve gerekli teknik kayıtların tutulması amacıyla E-posta Adresi, Log Kayıtları ve Yedeklemeler ile IP adresi bilgileri bilişim hizmetleri kapsamında iş ortağımız olan bilişim firması ile paylaşılacaktır.• İlgili kamu ve kurumların talepleri doğrultusunda ve talep amaçları ile sınırlı olmak üzere hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebiyle kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.3. Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda iş sözleşmesi, iş başvuru formları, her türlü bilgi formlarının doldurulması esnasında sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “veri sorumlusunun meşru menfaati” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi”nden kaynaklanan hukuki sebeplerle toplanmaktadır.Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak açık rızanız doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.4. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmha EdilmesiŞirketimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerinizi işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında imha edilecektir.5. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınızŞirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,• İşlenip işlenmediğini öğrenme,• İşlenmişse bilgi talep etme,• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,• Verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,• Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.6. KVKK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri SorumlusuCevizoğlu Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.Adres: Ömerli Mahallesi, Ilgaz Sokak, No:12, Hadımköy, Arnavutköy-İstanbul Tel: +90 212 798 32 90E-Posta: kisiselveri@cevizoglu.net

Detaylı Bilgi

Tasarımcı Mimar pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tasarımcı Mimar Tasarımcı Mimar Maaşları Tasarımcı Mimar Nasıl Olunur? Tasarımcı Mimar Nedir? Tasarımcı Mimar İş İlanları