Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)

İş Yerinde

İş Yerinde

21 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

148 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

148 başvuru

Departman

Muhasebe

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
 • İnşaat muhasebesinde an az 3 yıl deneyimli
 • Luca Net programı kullanabilen
 • MsOffice programlarına hâkim
 • Analiz,Planlama ve Organizasyon becerileri kuvvetli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış


İŞ TANIMI

 • Tüm ön muhasebe ve muhasebe süreçlerini yapabilen,
 • Raporlama becerisi gelişmiş
 • Tek düzen hesap planına hakim,
 • Sisteme fatura kayı işlemlerini yapabilecek,
 • Cari hesapların kontrolünü yapacak,
 • Genel muhasebe bilgisi olan
 • İstanbul merkez ofisimizde çalışıcak.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Muhasebe Personeli pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Personeli Muhasebe Personeli Maaşları Muhasebe Personeli Nasıl Olunur? Muhasebe Personeli Nedir? Muhasebe Personeli İş İlanları
Hakkımızda

Çelik Yapı Proje İmalat Montaj San.Tic.A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇELİK YAPI PROJE İMALAT MONTAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDAAYDINLATMA METNİAşağıda kişisel verilerinizin ÇELİK YAPI PROJE İMALAT MONTAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ÇELİK YAPI”) tarafından ne şekilde ve nasıl işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında belirtilmektedir.a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ÇELİK YAPI tarafından işlenebilecektir. İşbu kanun kapsamında ÇELİK YAPI veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.b) Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: ÇELİK YAPI ’nın ya da ÇELİK YAPI’nın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ÇELİK YAPI’nin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ÇELİK YAPI’nin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınmaktadır.c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması Kişisel verileriniz, ÇELİK YAPI’nın hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile KVKK’nun 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: ÇELİK YAPI’nın ya da ÇELİK YAPI’nın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ÇELİK YAPI’nın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ÇELİK YAPI’nın insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki SebepleriÇELİK YAPI faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, internet siteleri, ÇELİK YAPI’nın temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan HaklarınızKVKK gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ÇELİK YAPI’ya yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu “Büyükdere Caddesi, Onur İş Hanı No. 118, Kat:6 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul “adresine gönderebilirsiniz ya da şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler ÇELİK YAPI tarafından duyurulacaktır.f) İletişim BilgileriAçıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren Başvuru Formunu, işbu Başvuru Formunda belirtilen “Büyükdere Caddesi, Onur İş Hanı No. 118, Kat:6 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul “adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak posta yoluyla veya info@e-celikyapi.com elektronik posta adresine ya da celikyapi@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, elektronik posta yolu ile gönderebilirsiniz ya da şahsen işbu başvuru formunu belirtilen adrese sunabilirsiniz. Saygılarımızla,ÇELİK YAPI PROJE İMALAT MONTAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı Bilgi

Muhasebe Personeli pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Personeli Muhasebe Personeli Maaşları Muhasebe Personeli Nasıl Olunur? Muhasebe Personeli Nedir? Muhasebe Personeli İş İlanları