Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Adana, Afyon, Ankara, Antalya(Kepez), Aydın(Nazilli), Burdur, Gaziantep, Hatay(İskenderun), Mersin, İstanbul(Avr.)(Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beylikdüzü), İzmir(Bornova, Konak, Buca), Kocaeli(İzmit), Konya, Kahramanmaraş, Samsun, Sivas, Tokat, Osmaniye, İstanbul(Asya)(Kadıköy, Çekmeköy)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Hizmet Personeli

Departman

Hizmet

Hizmet

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Hizmet Personeli

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Hizmet

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Adana, Afyon, Aydın (Nazilli), Ankara, Antalya, Kocaeli (İzmit), Konya, İstanbul(Çekmeköy, Kadıköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler ve Bakırköy), İzmir (Buca, Bornova, Konak), Tokat, Gaziantep, Osmaniye, Mersin, İskenderun, Samsun, Kayseri, Şırnak (Cizre) Hatay, Kahramanmaraş içerisinde yer alan cafe zincirlerimizde görev alacak;

 • Tercihen yiyecek, içecek, hizmet sektöründe çalışmış veya yetiştirilmek üzere,
 • Müşteri memnuniyet odaklı,
 • Güleryüzlü,
 • Eğitime ve öğrenmeye açık, vizyonunu geliştirmeye istekli, ekip çalışmasından keyif alan, uyumlu,
 • Kişisel görünümüne önem veren,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Erkek adaylarda tercihen askerlik görevini tamamlamış olan,
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu.


İŞ TANIMI

 • Konsept menü'müz içerisinde bulunan sıcak ve soğuk yiyecek, içeceklerin hazırlanması ve sunumu ile ilgili işlemlerden sorumlu olacak,
 • Müşteri memnuniyeti üzerine konsantre olarak, işletme içi gerekli tüm donanımı ve akışı sağlayacak,
 • Kahve sektöründe ilerlemeyi hedefleyerek, uyum içerisinde çalışarak ekibini kuracak güleryüzlü takım arkadaşları arıyoruz.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Barista pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Barista Barista Maaşları Barista Nasıl Olunur? Barista Nedir? Barista İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞANLARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDAAYDINLATMA METNİCADOSA GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“SOULMATE” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde sigortalı olarak çalışan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi özlük dosyası oluşturma ve insan kaynakları işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler Kanun uyarınca İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 153311 sicil numarasıyla kayıtlı, 1960722887 vergi kimlik numaralı, “EGEMENLİK MAHALLESİ 6093 SK. S.KOCAMAN APT. NO: 14 BORNOVA/İZMİR” adresinde mukim CADOSA GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.2. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıSOULMATE bünyesinde sigortalı olarak çalışan gerçek kişiler ait kişisel veriler Şirket tarafından;• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,• 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,• Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,• Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,• Mesleki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,• Fiziksel mekân güvenliğinin temini,• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,• İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,• İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,• Organizasyon ve etkinlik yönetimi,• Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,• Ücret politikasının yürütülmesi,• Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.3. Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta Şirket’in İnsan Kaynakları Departmanı çalışanlarına ve yöneticilerine, gerekli hallerde Uğur Grup Şirketleri’ne, Şirket birim yetkililerine, İŞKUR, SGK, adli ve idari yargı mercileri vb. Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Şirket’in anlaşmalı olduğu özle istihdam bürosuna, iş sözleşmesinin ifasıyla doğrudan bağlantılı mesleki eğitim ve sertifikaların alınması amacıyla Bakanlık onaylı eğitim kuruluşlarına, şirket içi ve dışı eğitim vb. amaçlarla icra edilen organizasyonlarda katılımcı sertifikalarının düzenlenmesi amacıyla ilgili kuruluşlara, katalog çekimleri ve kartvizit basımı için Şirket’in anlaşmalı olduğu tedarikçi firmaya, BES vb. yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşuna, maaş ve diğer yan haklara ilişkin ödemelerin yapılabilmesi amacıyla Şirket’in çalıştığı bankaya, iş sözleşmesiyle doğrudan bağlantılı olarak Şirket’in dışarıdan hizmet aldığı tedarikçilere ve bordrolama, PDKS sisteminin kurulması gibi insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla iş ilişkisi içerisinde olunan kurum ve kuruluşlara ve sadece gerekli hallerde Şirket’in vekalet vermiş olduğu avukata/avukatlara aktarılmaktadır.4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı, Genel Müdürlük ve Şirket tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda; ad-soyad, evlenmeden önceki soyadı, özgeçmiş, T.C. kimlik numarası, uyruk, ana-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, sizin ve bakmak yükümlü olunan kişiler hakkında ailenizin nüfus kayıt bilgileri, ikametgâh adresi, imza, SGK numarası, ehliyet, vesikalık fotoğraf, banka hesap bilgileri, eğitim bilgisi, aile durumunuza ilişkin bilgiler, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, istirahat ve İSG mevzuatından doğan sair sağlık raporları, ücretli-ücretsiz izin formları, adli sicil kaydı, adli veya idari makamlardan gelen ve kaydı gereken evrak, performans raporları, iletişim bilgileri, kişilik envanter testi sonuçları, işyeri bilgisayarına ait IP adresi, log kayıtları, kullanıcı adı ve parola bilgisi, işyeri güvenliğinin ve işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları, ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, SOULMATE tarafından tahsis edilen araçlara ilişkin araç takip programı kayıtları, işyeri işleyiş kurallarına aykırı hareketler sebebiyle yapılacak ihbarlar, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan iş yeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla paylaşılan sağlık verileri, kaza veya diğer sağlık bilgileri, iş kıyafetlerinin dağıtılması amacıyla beden bilgileri tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesinin 1. fıkrası ile 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. Maddesinin 1. ve 3. Fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Şirket’in meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki HaklarıDilediğiniz zaman SOULMATE’E başvurarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanacak başvuru yazısını ıslak imzalı şekilde “EGEMENLİK MAHALLESİ 6093 SK. S.KOCAMAN APT. NO: 14 BORNOVA/İZMİR” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@soulmate.com.tr adresine iletebilirsiniz. SOULMATE, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular SOULMATE tarafından reddedilecektir.CADOSA GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı Bilgi

Barista pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Barista Barista Maaşları Barista Nasıl Olunur? Barista Nedir? Barista İş İlanları