Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Edirne
2 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

258 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

258 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Otomotiv sektörünün  öncü şirketlerinden,

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. ailesine katılmak ve kurumsal bir firmada çalışmak  istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz.

Adaylarda aranan Genel Özellikler;

  • MYO/Lisans/Yüksek Lisans mezunu,
  • MS Office programlarını aktif kullanabilen, 
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
  • Öğrenime ve gelişime açık,
  • İnsan ilişkilerinde başarılı ve motivasyonu yüksek,
  • Dinamik tempoda çalışmayı seven,
  • Hedef ve sonuç odaklı,

İŞ TANIMI

 

Bu bir “Genel Başvuru” ilanıdır, belli bir pozisyonu doldurmak amacıyla yayınlanmamıştır. 

Başvurular  Edirne Bölge Müdürlüğü için değerlendirilecektir.

Başvurular; Satış ve Pazarlama, Servis Bakım Onarım alanlarında oluşabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere firma veri tabanımızda saklanacak ve niteliklerinize uygun bir pozisyon olması durumunda Sizinle temasa geçilebilecektir.

 

İlanımıza, çalışmak istediğiniz bölümü/alanı/ pozisyonu ve  şehri belirten bir ön yazı yazarak,  başvuruda bulunabilirsiniz.

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİNKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca iş görüşmelerimiz kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?Şirketimiz ile gerçekleştireceğiniz iş görüşmeleri süresince; kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, iş başvurusu amacıyla göndermiş olduğunuz özgeçmişler, doldurduğunuz formlar, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin özel nitelikli verileriniz, mülakatlara ve karakter testlerine ilişkin bilgiler, boy- kilo, ücret beklentisi, referans bilgileri ile bunlara benzer diğer bilgileri içeren çalışan adayı verileriniz, medeni durumunuz, çocuk sayılarınız, eş ve akrabalarınıza ilişkin verileri içeren (kimlik, finansal durum, eğitim gibi) aile durumuna ilişkin verileriniz, eğitim, iş ve profesyonel yaşama ilişkin verileriniz, kamera kayıtları, tesislere giriş ve çıkış kayıtları gibi Şirket yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler ile ve sağlık verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;➢ İş başvurusunda bulunan kişilerin işe yatkınlığının ölçülebilmesi adına ve iş başvuru sürecinin takip edilmesi,➢ İş başvuru sürecinize ilişkin tarafınızla iletişimin gerçekleştirilmesi,➢ Ücret, performans ve kariyer yönetiminin sağlanması gibi insan kaynakları süreçlerinin planlanması,➢ Mali ve sosyal hakların planlanması,➢ Sağlık verilerinin; çalışma sürelerinin ve engellilik, malullük gibi durumların belirlenebilmesi,➢ Şirketimizin, çalışanların ve üçüncü kişilerin güvenliğinin sağlanması,➢ Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.➢ Şirket yerleşkemizin güvenliğinin sağlanması,➢ Referanslarınızla iletişime geçirilerek referans kontrollerinizin gerçekleştirilebilmesi.2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEKTİR?Kişisel verileriniz, yurt içi veya yurt dışındaki ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, Şirketimiz pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLUYORUZ3.1. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİŞirketimiz, iş başvurusunda bulunanlardan kişisel verilerini doğrudan kendisinden temin edebileceği gibi çeşitli yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmekte ve söz konusu kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması için mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaktadır.3.2. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz aşağıdaki sebeplerden birine veya bir kaçına dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve aktarılmaktadır:➢ Açık rızanızın bulunması,➢ Kanunlarda açıkça öngörülmesi,➢ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması,➢ Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,➢ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,➢ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.➢ Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.4. KANUN KAPSAMINDA “İLGİLİ KİŞİ” OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır;➢ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,➢ Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,➢ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,➢ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,➢ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,➢ Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,➢ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesi ve kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesi durumunda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,➢ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,➢ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi Şirketimize başvurarak edinebileceğiniz örnek başvuru formu aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz.VERİ SORUMLUSUBEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİAdres : Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No: 809/1 Akyurt/ ANKARATelefon : (0312) 454 20 00 Fax : (0312) 454 20 55 E-posta : info@beyazfilo.com

Detaylı Bilgi

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları