Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa(Nilüfer)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

426 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

426 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

BAYKAL Makine Bursa OSB'nde bulunan fabrikalarımızda görevlendirilmek üzere "Güvenlik Görevlisi" ekip arkadaşı aramaktayız.

 • Silahlı/silahsız güvenlik kartına sahip,
 • MS Office uygulamalarına temel seviyede hâkim,
 • Kapalı devre kamera sistemleri izleme/kullanma konusunda tecrübeli,
 • Vardiyalı çalışabilecek, 
 • Sürücü ehliyetine sahip (B ya da C Sınıfı),
 • Dış görünüşüne özen gösteren, kendini ifade yeteneği gelişmiş,
 • Bursa'da ikamet eden/edebilecek,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

İŞ TANIMI

 • Ziyaretçi girişlerine ilişkin kontrol, refakat ve ilgilileri bilgilendirme görevlerini yerine getirmek,
 • Fabrikaya giriş yapan yaya ve araçların güvenlik kontrollerini yaparak gerekli bölgelere yönlendirmek,
 • Fabrika sahası dahilinde fiziki mekanların yaya ve taşıt trafik düzenini sağlamak, güvenlik kontrollerini yapmak,
 • Acil durum prosedürlerindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Özel güvenlik yetki ve sorumluluklarına hâkim olarak gereğini kanun ve yönetmeliklere uygun yerine getirmek.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun)

Güvenlik Danışmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Güvenlik Danışmanı İş İlanları
Hakkımızda

Baykal Makine San. ve Tic. A.Ş. İlk olarak 1950 yılında HAKKI BAYKAL tarafından kurulmuş bulunan BAYKAL Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. metal sac işleme makineleri konusunda bugün Türkiye' nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşudur. Firmamız Türkiye'de ilk Hidrolik Abkant Pres, Hidrolik Giyotin Makas, CNC Hidrolik Abkant Pres ve CNC Plasma Makinelerinin seri imalatını yapmış olup, günümüz itibari ile Takım Tezgahları Sanayiine dahil aşağıdaki ürünlerde ihtisaslaşmıştır. Hidrolik abkant presler Hidrolik makaslar Mekanik Makaslar Köşe kesme makineleri Manuel caka kenet makineleri Pnömatik ve pedallı punta kaynak makineleri Redresörlü ve ark kaynak makineleri Plazma kesme makineleri Anonim şirket statüsünde faaliyet gösteren kuruluşumuzda 50 kişilik mühendislik kadrosu desteğinde iyi eğitilmiş kalifiye makine operatörleri ve montaj teknisyenlerinden oluşan toplam 350 kişilik bir iş gücü istihdam edilmektedir. Sanayi şehri Bursa'nın Organize sanayi bölgesinde toplam 20.000 m² kaplı alan üzerine kurulu iki ayrı fabrikada modern ve yüksek-teknoloji ihtiva eden bir makine parkı desteğinde üretim yapılmaktadır. Kuruluşundan bugüne şirketimizin her zamanki ana hedefleri; yatırımcı sanayiciye hassas ve kalitesi yüksek makineler sunmak, güvenilir satış sonrası hizmet vermek ve kaliteye uygun en düşük fiyat politikası uygulamaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma MetniVeri Sorumlusu ve Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Baykal Makina tarafından hazırlanmıştır.Veri Sorumlusu sıfatıyla Baykal Makina tarafından toplanan Kişisel Verileriniz; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, 5651 sayılı kanun uyarınca işlenmesi, Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, Kurumsal İletişimi sağlamak, Belgelendirme Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, İthalat / İhracat Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Süreçlerinin yürütülmesi, Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetler, Yasal Teşvik süreçlerinin yürütülmesi, Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması , 5615 Sayılı Kanundan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanların Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası haklarından yararlanmasını sağlamak amaçları ile sınırlı olarak işlenecektir.Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla AktarılacağıBu kişisel veriler, yurtiçinde Mali Müşavirler, Avukatlar, Banka, Kamu İhale Kurumu, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, İş Ortakları, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar, Yetkili Kamu kurum ve kuruluşları, Tedarikçi, Müşteri, Müşteriler ve Bayiler alıcı gruplarına Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi, Bankacılık alanında faaliyet gösteren şirketlere çalışan maaş ödemelerin yapılabilmesi amacıyla, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi amaçları kapsamında aktarılabilecektir.Bu kişisel veriler yurtdışında yerleşik üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve İşlenme Şartları Bu kişisel verileriniz, kâğıt ortamında otomatik olmayan; internet, e-posta, kart okuyucular, Yazılım uygulamaları, kameralar gibi dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle Açık Rıza, Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Kanun Hükmü, Sözleşmenin İfası, Veri Sorumlusu Meşru Menfaat, Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu kişisel verilerin işlenmesi şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızİlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmeb) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmec) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmed) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmee) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemef) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeg) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeh) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmei) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmeVeri Sorumlusuna Başvuru YöntemiBaşvurunuzu;Organize Sanayi Bölgesi, Lacivert Cad. 2.Sk. No. 1 / A 16140 Nilüfer, Bursa / TURKEY ( Merkez ) adresine yazılı olarak;adresimize, kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;Sistemimizde kayıtlı bulunan veya size ait olduğu teyid edilen elektronik posta adresiniz üzerinden yapabilirsiniz.Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Güvenlik Danışmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Güvenlik Danışmanı İş İlanları