Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Bütçe ve Raporlama Şefi

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Erzurum

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

205 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

205 başvuru

Departman

Diğer

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Elektrik dağıtım sektöründe kalite ve personel memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla faaliyet göstererek Türkiye'nin enerji ihtiyacına güvenilir, uzun süreli katkı sağlayan ve müşteri memnuniyetine öncelik veren Şirketimizin Mali İşler Koordinatörlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere Bütçe ve Raporlama Şefi arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER

· Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, İstatistik bölümlerinden mezun,

· Bütçe ve Raporlama süreçlerinde 3 - 5 yıl arası deneyim sahibi,

· Bağımsız Denetim ve IFRS/TFRS süreçlerinde tecrübe sahibi,

· MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,

· Analitik düşünme, planlama, takip ve koordinasyon yetenekleri güçlü,

· Araştırma, sunum ve raporlama becerileri güçlü,

· İletişim becerisi güçlü, ekip çalışmasına yatkın, yeniliklere ve gelişime açık,

· Erzurum’da ikamet eden ya da edebilecek olan,

· Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

İŞ TANIMI

· Şirket hedefleri doğrultusunda stratejik planların yapılıp, aylık ve yıllık bazda bütçelerin hazırlanması, takibi ve kontrolünün sağlanması,

· Bütçe ve revize bütçe sürecinde birimler arası koordinasyonun sağlanması ve bütçe hazırlık sürecinde şirket birimlerine gerekli yönlendirmenin ve katkının sunulması,

· Aylık tahmini gerçekleşme raporlaması yaparak riskli alanların saptanması konusunda erken uyarı verilmesi,

· Bütçe ve aylık gerçekleşme karşılaştırmalarının yapılarak raporlanması, analizi ve iyileştirmeler için önerilerde bulunulması,

· Aylık ve yıllık gelir-gider analizlerinin yapılarak maliyet ve harcamalara ilişkin süreçlerin bütçeye uygun yönetilmesi,

· Ara dönem ve yıllık IFRS/TFRS mali tablolarının ve bağımsız denetim çalışmalarının hazırlanmasına destek verilmesi,

· Bütçe ve nakit akış tablolarında aylık olarak bütçe karşılaştırmaları ve sapma analizlerinin yapılması

· Talep edilmesi halinde anlık olarak finansal analize yönelik bilgileri içeren genel veri ve her çeşit finansal rapor ve sunumun hazırlanarak Yönetime sunulması

Aday Kriterleri

3 - 5 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Bütçe ve Raporlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bütçe ve Raporlama Uzmanı Bütçe ve Raporlama Uzmanı Maaşları Bütçe ve Raporlama Uzmanı Nasıl Olunur? Bütçe ve Raporlama Uzmanı Nedir? Bütçe ve Raporlama Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Enerji sektörü değer zincirinin her aşamasında kalite odaklı bir yaklaşımla faaliyet göstererek,Türkiye'nin enerji ihtiyacına güvenilir ve uzun süreli katkı sağlayan ve müşteri memnuniyetine öncelik veren.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.İŞE ALIM SÜREÇLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİİşbu “Aydınlatma Metni”, ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. (Şirket) tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla, çalışan adaylarının ilgili iş pozisyonuna ilişkin olarak uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur. KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Bu metinle sizleri KVKK m.10’dan doğan, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİLERİNİ NE ŞEKİLDE TOPLUYORUZ VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?Şirketimiz ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle kariyer.net üzerinden sizden talep ettiğimiz, başvurunuz sırasında bizzat ilettiğiniz veya başka metinlerde paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verileriniz, aşağıda 2. Maddede belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; açık rıza (5/1) , bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (5/2-c) , ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (5/2-f) kişisel veri işleme şartları dahilinde işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarına ilişkin olarak toplanmaktadır.Çalışan adayımız olmanız nedeniyle kişisel verilerinizi işlememiz halinde; elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMAKimlik Bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (örn. TCKN, pasaport no, nüfus cüzdanı seri no, Ad-Soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği)İletişim Bilgisi Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres)Özlük Bilgisi Çalışanların özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler (kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge)Meslek Deneyim Bilgisi Eğitim verileri, Diploma bilgileri, gidilen kurslar, mesleki içi eğitim bilgileri, serfitikalar, transkript bilgileriGörsel ve İşitsel Veri Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar (örn. fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları)2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Şirketimiz ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması ve Şirketimizin işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati nedeniyle haklarınıza zarar vermeden, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; açık rıza (5/1) , bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (5/2-c) , ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (5/2-f) kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:2.1. Çalışan adaylarının başvuru sürecinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim, meslek deneyim, görsel ve işitsel verileriniz,2.2. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi için kimlik, iletişim ve görsel ve işitsel verileriniz,Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, Aras Elektrik Dağıtım AŞ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan ARAS Elektrik Dağıtım Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından (Politika) ulaşabilirsiniz.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLARA AKTARIYORUZ?Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen, açık rıza (5/1) , bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (5/2-c) , ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (5/2-f) kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından İş müracaatı sırasında temin edilen kişisel verileriniz, açık rızanız kapsamında topluluğumuzda doldurulması gereken boş pozisyona en uygun adayın seçimini sağlamak amacıyla Şirketimiz iştiraklerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, ölçülülük ve gereklilik ilkeleri esas alınarak hukuken yetkili olmaları koşuluyla adli ve idari makamlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilir.İş başvurusu gerekçesiyle temin edilen kişisel verileriniz açıklandığı şekilde aktarım işlemine tabi tutulurken, Kanun’un 4. maddesi uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak tarafınızca verildiği şekliyle doğru ve olabildiğince güncel bir şekilde, “doğru istihdamın/istihdamınızın sağlanması” amacıyla sınırlı ve ölçülü davranılacaktır.VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZKVKK’ nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;• Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.• Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.• Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.• Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.• Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.• Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.5. DeğişikliklerŞirketimiz, kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde mevzuat değişikliklerine uyumu sağlamak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. Mersis No: 0072039852200064Telefon Numarası: 0850 200 20 20E-Posta Adresi: info@arasedas.comAdres: Şükrüpaşa Mah. Tek Lojmanları Sok. No:57 Yakutiye/ErzurumSaygılarımızla,PLT.YS.01.05 05.07.2021 Rev:00/-

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Bütçe ve Raporlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bütçe ve Raporlama Uzmanı Bütçe ve Raporlama Uzmanı Maaşları Bütçe ve Raporlama Uzmanı Nasıl Olunur? Bütçe ve Raporlama Uzmanı Nedir? Bütçe ve Raporlama Uzmanı İş İlanları