Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Muğla(Dalaman, Fethiye)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Diğer

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Göcek / Fethiye ' de bulunan butik otelimizde  ' aşçı ' olarak görevlendirmek üzere çalışma arkadaşı aramaktayız .


GENEL NİTELİKLER 

En az lise mezunu 

Hijyen kurallarına uyan,

Askerlikten muaf 

Takım çalışmasına uyumlu
Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Aşçı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Aşçı Aşçı Maaşları Aşçı Nasıl Olunur? Aşçı Nedir? Aşçı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİÇALIŞANLAR İÇİN(KVKK m. 10 kapsamında)A. Kişisel Verilerinizin HAZAR ANTALYA TÜTÜN İÇECEK GIDA KİRALAMA İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş tarafından işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnidir. Aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, GDPR ve 108+ sayılı Avrupa Konsey Sözleşmesi kapsamında zorunlu olarak düzenlenmektedir.B. Veri sorumlusu HAZAR ANTALYA TÜTÜN İÇECEK GIDA KİRALAMA İTHALAT İHRACAT SAN VE TİC. A.Sdir. Veri sorumlusunun adresi Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. Mega Center Sit. C-35 Apart No : 5/28 Bayrampaşa/İstanbul ve iletişim numarası 0252 614 03 01, kep uzantılı resmi e-posta adresi resmi internet sitemizde mevcuttur. Veri sorumlusuna KVKK m.11’de yer alan hakları kullanmak için bu adresler kullanılacaktır.C. Kişisel verilerinizi HAZAR ANTALYA TÜTÜN İÇECEK GIDA KİRALAMA İTHALAT İHRACAT SAN VE TİC. A.Ş nin işletmelerinde verdiği hizmetlerin tamamı için sözleşmesel ilişkileri kapsamında ve işçi/işveren ilişkilerinin kurulması- yönetilmesi süreci nedeni ile işlemekteyiz. Sözleşme ilişkisinin kurulması ve devamı için ihtiyaç duyduğumuz verileriniz aşağıda listelenmiş olup bu veriler; İş Kanunu ve Yönetmeliklerinin yerine getirilmesi ve toplanması / işlenmesi zorunlu olan evraklarınızın kanundan kaynaklanan nedenlerle işlenmesi, İş Kanunu ve TBK kapsamında saklanması gereken süre kadar saklanması, İşyeri performans sürecinizin değerlendirilmesi, İşverenin toplu iş sözleşmesi ile yükleneceği parasal yükümlülükler,  İşçinin profesyonellik alanına ve deneyimine göre en doğru birime yerleştirilmesi, İş sağlığı ve güveliği mevzuatı gereği, Şikâyet süreçlerinizi yönetmek için,Kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Tarafınızın toplanan kişisel verileri ;• Kimlik bilgileri:(Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası, pasaport numarası, evli ya da bekar olduğunuza dair bilgiler, çocuğunuzun olup olmadığı ve sayısı,• İletişim Bilgisi : (Adres, telefon numarası, e-posta)• Finansal bilgiler : ( Sadece Banka hesap numarası, IBAN)• Özgeçmiş (CV)• Sağlık raporu• Vesikalık Fotoğraf• İşyeri hekim muayenesi zorunlu değil (bu noktada açık rıza alınması gerekir.)• Vergi borcu olup olmadığına dair borç yoktur yazısı• E-devlet borç yoktur yazısı• 4/A hizmet dökümüKişisel verileriniz kayıt altına alınmaktadır. Yukarıda tanımlanmış verileriniz sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve kanuni zorunluluklar nedeni ile tarafınızdan istenmekte ve işlenmektedir. Bu nedenledir ki toplanan kişisel verileriniz hassas veri içermediğinden açık rıza alınmasına gerek olmadan işlenmektedir. Prensip olarak hassas veri işlenmemektedir. İş sürecinizin devamında kanuni zorunlulukların dışında yönetim sürecimiz kapsamında sağlık kontrolü, adli sicil kaydı ya da hassas veri içeren kategorilerden biri tarafınızdan talep edildiğinde açık rıza dahilinde işlenecektir. D. Yukarıda belirtildiği gibi toplanan ve işlenen Kişisel verileriniz, HAZAR ANTALYA TÜTÜN İÇECEK GIDA KİRALAMA İTHALAT İHRACAT SAN. ve TİC. A.Ş nin işletmeleri Argrup bünyesinde ki şirketlerin insan kaynakları arasında kanundan kaynaklanan zorunlu bildirimler ve kamu kurum ve kuruluşların isteği kapsamında (Emniyet Müdürlüğü, yargı mercileri, ilgili Bakanlık), veri sorumlusu ile veri işleyen arasında aktarılabilir. Aktarmanın amacı kişisel verilerinizin sözleşme ilişkisi çerçevesinde gerekli olması ve hizmetlerin yürütülmesi, C. maddesinde sayılan toplama amaçlarında yer alan hususların yerine getirilmesi gibi nedenlerdir.E. Tesisimiz güvenliğiniz için kamera kayıtları ile izlenmekte ve kamera kayıtları 15 gün ila 30 gün arasında bir periyodik olarak kendini yenilemektedir. Talep halinde sadece talep tarihinden önceki 15 -30 günlük kayıtlara ulaşılabilmektedir. Kamera kayıtları herhangi bir data ya da serverda kayıt altına alınmamaktadır. Kamera ile izlenen alanlar 6698 sayılı KVKK kapsamında uyarı levhaları ile belirtilmektedir.F. Veri toplama yöntemi olarak sözleşme ilişkisinin kurulması, yönetimi ve C. maddesinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde* İlgili kamu kurum ve kuruluşların isteği doğrultusunda,* İşyerimize doğrudan başvuru yolu ile, *Tarafınızdan kanuni zorunluluklar ve sözleşme ilişkisinin kurulması çerçevesinde istenen evrakların tarafımıza ulaştırılması ile,*Mail adresimize hazırlamış olduğunuz özgeçmişinizi göndermeniz suretiyle, *Talebimiz doğrultusunda istenen bilgi ve belgelerin tarafınızca sunulması, e-posta, telefon yolu ile*Linked in profilinizde yer alan herkese açık Cv’nize erişim ile elde edilmesi yöntemleri kullanılmaktadır.G. KVKK m. 11’de düzenlenen haklarınız. Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,6. Kanunda öngörülen şartlar altında kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini istemek,7.Kişisel verilerinin eksiz ve yanlış işlenmesi, kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi gereken hallerde yapılan bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,8.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,9.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek, haklarına sahiptir.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için açık kimlik bilgileriniz ile kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları açık ve net bir dil ile yazılı şekilde HAZAR ANTALYA TÜTÜN İÇECEK GIDA KİRALAMA İTHALAT İHRACAT SAN. ve TİC. A.Ş (VERİ SORUMLUSU)’nin Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. Mega Center Sit. C-35 Apart No : 5/28 Bayrampaşa/İstanbul adresine ıslak imzalı ya da resmi internet sayfamızda belirtilen tanımlı kep adresine güvenli elektronik imza (e-imza, m-imza, veri sorumlusuna daha önce belirttiği kayıtlı elektronik posta adresi) ile imzalanmış olarak göndermenizi rica ederiz. Yapmış olduğunuz başvurular salt size ait olmalıdır. Başkası adına yapılacak başvurular için başvuru yapılan kişileri temsil ettiğinize dair yasal belgelerinizin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan başvurularda en geç 30 gün içerisinde sizlere geri dönüş yapılacaktır. Söz konusu başvurular tamamen ücretsizdir ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hallerinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Tarife için web adresini ziyaret edebilirsiniz.-Veri Sorumlusuna Başvuru Açıklama Metnine ve Başvuru formuna resmi internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz.H. İnternet sitemizde yer alan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızı okuyabilir ve toplanan kişisel verilerinizin ne kadar süre saklanacağı ve ne kadar süre sonra imha edileceğini öğrenebilirsiniz. Kişisel Verileriniz iş sözleşmesi ilişkisinin devamı boyunca ve İş sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında gerekli olan süre ve İş Kanunu ve TBK gereği genel zamanaşımı süresi kadar saklanacak (15 yıl) ve daha sonra tarafınıza bilgi verilmek sureti ile imha edilecektir. ( Kişisel verilerimin saklanmasını talep ediyorum. Kişisel Verilerimin saklanmasını istemiyorum. )Bknz. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası internet adresinde yer almaktadır.I.Kişisel verisi işlenen, 6698 sayılı yasa kapsamında 11. ve 7. maddede sayılı haklarını kullanabilir. KVKK m. 11’de yer alan haklarınızı nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna internet sitemizde ki elektronik posta adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme için internet sitemizde ki mail adreslerinden ya da Kişisel Verilerin Korunması Birimini 0252 614 03 01 telefondan arayabilir, verilerinizin silinmesi yöntemlerini öğrenmek için Veri silme, imha etme, anonimleştirme politikamız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak adına internet sitemizde adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” başlıklı politikamıza göz atın.İsim – Soyisimİmza

Detaylı Bilgi

Aşçı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Aşçı Aşçı Maaşları Aşçı Nasıl Olunur? Aşçı Nedir? Aşçı İş İlanları