Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Sarıyer), Konya(Merkez)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Departman

Satış

Satış

Başvuru Sayısı

370 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Başvuru Sayısı

370 başvuru

Departman

Satış

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Türkiye çapında online olarak hizmet veren bir kuruluş olarak hizmetlerimizin telefonda satışını yapabilecek Maslak Genel Merkezimizde ve Konya şubemizde çalışacak müşteri hizmetleri departmanımız için "KADIN Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi" arıyoruz. Firmamız %100 Kadın İstihdamı ile çalışmaktadır.

Genel Nitelikler:

 • Lisans - Önlisans mezunu, 
 • Tercihen Çağrı Merkezi Satış Departmanında en az bir yıl deneyim sahibi, 
 • Tercihen müşteri hizmetleri alanında deneyimi olan, 
 • Türkçeyi etkin kullanabilen, diksiyonu düzgün, ikna kabiliyeti yüksek,
 • Microsoft Office Programları (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) gibi bilgi yönetim sistemlerini etkin kullanabilen, 
 • Etkin dinleme, empati, geri bildirim ve telefonda etkin iletişim becerilerine sahip, 
 • Kendini ifade etme becerisi yüksek, 
 • Birden fazla görev üzerinde eş zamanlı çalışabilme ve zaman yönetimi yeterliliğine sahip olan, pratik,
 • Etkin iletişim kurabilen,
 • Sonuç ve çözüm odaklı, 
 • Sabırlı ve gelişime açık olan, 
 • Analitik düşünme becerisine sahip, 
 • İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı, 
 • İnisiyatif ve sorumluluk alabilen, 
 • Takım çalışmasına yatkın, 

 • Firmamız %100 Kadın İstihdamı ile çalışmaktadır. Adayların buna göre başvurması önemlidir.

İş Tanımı

 • Çağrı merkezine program kapsamında gelen başvuruların, standart ve prosedürlere uygun olarak aranması ve/veya cevaplanması, 
 • Gizlilik ilkesine uygun şekilde, kişisel verileri koruyarak gelen çağrıların kaydedilmesi, 
 • Gelen çağrıların ve dış aramaların standartlara ve ilkelere uygun olarak yanıtlanması, 
 • Çağrı sahibinin sorununu çözümlenebilmesi amacıyla doğru şekilde analiz edilip cevaplanması.

Aday Kriterleri

1 - 10 yıl arası
Üniversite(Mezun)

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Maaşları Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Nasıl Olunur? Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Nedir? Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma MetniVeri Sorumlusu: Anatolia Bilişim Eğitim Danışmanlık İletişim Reklam Turizm Tic. Ltd. Şti. (“Kobi-Line”)İletişim BilgileriKobi-Line:Şirket Unvanı: Anatolia Bilişim Eğitim Danışmanlık İletişim Reklam Turizm Ticaret Limitet ŞirketiMERSİS Numarası: 0068082641600012Adres: Maslak Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Sarıyer İstanbulE-Posta: info@kobi-line.com.tr Telefon: +90 212 912 10 20Anatolia Bilişim Eğitim Danışmanlık İletişim Reklam Turizm Tic. Ltd. Şti. (“Kobi-Line” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerin korunmasını önemsemekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında söz konusu kişilerin Kobi-Line tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin İşlenme AmacıKullanıcılara (müşterilerimiz veya internet sitemizin ziyaretçileri) ait kişisel veriler;-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak-Doğru ve güncel olarak-İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmektedir.Kobi-Line olarak Kullanıcılara ait kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:a. Kobi-Line tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,b. Kobi-Line tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,c. Kobi-Line’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,d. Kobi-Line ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,e. Kobi-Line’ın sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrasıKullanıcılara Ait Kişisel Verilerin AktarımıKullanıcılara ait kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak Şirket yetkilileri, yurt içinde veya yurt dışında mukim iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKullanıcılara ait kişisel veriler elektronik ortamda, call center ortamında veya Kobi-Line’ın talebi halinde fiziksel olarak toplanmaktadır. Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların HaklarıKanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olan Kullanıcılar;a. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,f. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeh. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Kişisel veri sahibi olarak haklarınızı, işbu Aydınlatma Metninde yer alan iletişim bilgileri üzerinden yazılı olarak bize ulaşarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle kullanabilirsiniz. Bu başvuruyu yaparken sizi tanıyabilmemiz için, kayıt olurken ya da hizmetlerimizden yararlanırken verdiğiniz bilgilerinizi tam olarak belirtmeniz ve resmi bir kimliğin kopyasını eklemeniz gerekmektedir.Kobi-Line, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Kobi-Line’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden makul bir ücret talep etme hakkı saklıdır.Ticari İletişim Rıza MetniAnatolia Bilişim Eğitim Danışmanlık İletişim Reklam Turizm Ticaret Limitet Şirketi tarafından sunulacak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, bizzat kendisi ve/veya hizmet sağlayıcıları tarafından; her türlü reklam, kampanya, indirim, hediye, çekiliş, promosyonlara ilişkin reklam, tanıtım ve bilgilendirme, ihtiyaçlarıma özel fırsatlar geliştirilmesi, benimle olan bağlantının devamının sağlanması, müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları, amaçlarıyla tarafıma kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ve benzeri her türlü elektronik iletişim aracı ile Ticari Elektronik İleti gönderilmesini, benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum. Anatolia Bilişim Eğitim Danışmanlık İletişim Reklam Turizm Ticaret Limitet Şirketi / Mersis No: 0068082641600012 Tel No: 02129121020 Adres: Maslak Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Sarıyer İstanbul – Türkiye

Detaylı Bilgi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Maaşları Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Nasıl Olunur? Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Nedir? Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi İş İlanları