Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Beykoz)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Sigorta

Sigorta

Başvuru Sayısı

146 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

146 başvuru

Departman

Sigorta

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Şirketimizin Aktüerya Müdürlüğü bünyesinde görev alacak, aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.

Nasıl Bir Takım Arkadaşı Arıyoruz?

 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren Aktüerya, Matematik, İstatistik veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden ya da okulların yetkili makamlarca tanınmış yurtdışındaki eşdeğerlerinden mezun,
 • Tercihen Aktüer unvanına sahip,
 • Knime, SQL, R, Python gibi veri derleme ve anlamlandırma programlarında deneyim sahibi,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • Data ve Finansal analiz konularında stratejik bakış açısına sahip,
 • Süreçlerin gerektirdiği yetkinliklere, iş disiplinine ve performansa sahip,
 • Şirketimiz tarafından düzenlenecek olan İngilizce Yeterlilik Sınavında başarılı olabilecek veya TOEFL (IBT) yabancı dil seviye tespit sınavından asgari 61 puan, IELTS yabancı dil seviye tespit sınavından asgari 6 puan elde etmiş ve bu sonucu 2 yıllık geçerlilik süresi en geç göreve başlama tarihinde dolacak bir sınav sonuç belgesi ile belgeleyebilecek durumda olan, (Aktüer unvanına sahip olunması durumunda İngilizce yeterlilik belgesi aranmayacaktır.) takım arkadaşı arıyoruz.

Yeni Takım Arkadaşımızdan Neler Bekliyoruz?

 • Teknik karşılıkların tahmininde kullanılan aktüeryal modelleri geliştirmek,
 • Yasal ve İçsel raporlama süreçlerini yürütmek,
 • Karşılık ve Risk modellerinde kullanılan verileri hazırlamak,
 • Tarife karlılığı başta olmak üzere portföy analizi yaparak aksiyon önerileri geliştirmek,
 • UFRS17 projesi kapsamında ihtiyaç duyulan alt yapı ve veri modellerini oluşturarak standarda uygun hale getirmek,
 • Aktüeryal İş Zekası Mimarisi ve Yönetimi konusunda Bilgi Teknolojileri (IT) ekipleri ile birlikte çalışmalar yürütmek.


Adaylar sınav ve mülakat yoluyla işe alınacak olup, hibrit çalışma düzeninde Genel Müdürlük/İstanbul lokasyonunda göreve başlanacaktır. 

*Anadolu Sigorta, UN Global Compact Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Wep’s) imzacısıdır.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Aktüer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Aktüer Aktüer Maaşları Aktüer Nasıl Olunur? Aktüer Nedir? Aktüer İş İlanları
Hakkımızda

Anadolu Sigorta, 1 Nisan 1925 tarihinde Ulu Önder Atatürk'ün girişimiyle, Türkiye'nin ilk ulusal bankası olan Türkiye İş Bankası’nın öncülüğünde kuruldu ve sigortacılık alanında geniş bir hizmet alanında Türkiye'nin öncü kuruluşu haline geldi. Yaptığı işte kendisine hizmet kalitesinin belirleyici unsurları olarak; bilgi, deneyim, dürüstlük, şeffaflık, güçlü sermaye yapısı, yerleşik tarih, teknolojik altyapı ve yasal çerçeveye aşinalık gibi değerleri aldı. Sigortaya ihtiyacı olan herkesin tercih edeceği marka olma vizyonu ile hareket eden Anadolu Sigorta, uluslararası sigortacılıkta da referans gösterilen bir güce ulaşmayı hedeflemektedir. Köklülük, öncülük, dürüstlük ve güçlü yapıdan oluşan kurumsal değerleri ışığında sektörüne yön verme, Türkiye'de sigorta bilincinin yaygınlaşmasını sağlama, müşteri odaklı hizmet anlayışını uygulama, finansal gücünü uluslararası standartlara yükseltme ve şirketin değerini artırmayı hedef olarak belirlemiştir. Anadolu Sigorta, UN Global Compact Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Wep’s) imzacısıdır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mesleki deneyim ve yeterlilik bilgileri, eğitim bilgileri, referans bilgileri, görsel/işitsel kayıtlar ile özgeçmişiniz kapsamında bize ilettiğiniz bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (“Anadolu Sigorta”) tarafından işlenmektedir.Kişisel verileriniz; başvuruların değerlendirilmesi, çalışan temin süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası ile mülakat süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz mülakat sürecinin öncesinde aday çalışanların işe uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla; yabancı dil, genel yetenek, satış yetkinlikleri envanteri ve değerlendirme merkezi uygulamaları testleri ile başvurulan pozisyon çerçevesinde gerekli diğer testlerin gerçekleştirilmesi için bu konularda hizmet alınan Anadolu Sigorta iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.Mülakat aşamasındaki adayların başvurularının olumsuz sonuçlanması halinde; kabul edilen adayın yerleşmemesi halinde, yedek aday olarak yeniden değerlendirme yapılması amacıyla söz konusu kişisel veriler 6 ay süresince Anadolu Sigorta tarafından muhafaza edilecektir. Ayrıca açılabilecek benzer nitelikteki pozisyonlar için değerlendirme yapılması amacıyla açık rıza veren adayların bilgileri bu süreden daha uzun süre saklanabilecektir.Söz konusu kişisel veriler, başvuru ve görüşme aşamalarında elektronik ortamda otomatik yollar ile sözlü veya yazılı şekilde otomatik olmayan yollar vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde, başvuru süreçlerinin yürütülmesi süreçleri bakımından 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”; benzer nitelikteki pozisyonlar için değerlendirme yapılması için özgeçmiş bilgilerinin saklanması süreçleri bakımından “ilgili kişinin açık rızası“ hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Referanslara ait kişisel verilerin; ilgili kişilerin bilgisi ve açık rızası dahilinde Şirketimizle paylaşılması gerekmektedir. Referanslara bu konuda gerekli bilgilendirmenin yapılması ve açık rızalarının alınmasının adayın sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak isteriz.6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: “Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.”Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne hitaben “Rüzgarlıbahçe Mah. Çam Pınarı Sokak No:6 Beykoz/ İstanbul” adresine elden, posta veya noter yoluyla yazılı olarak iletebilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ” uyarınca sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgi@anadolusigorta.com.tr adresi aracılığıyla da talebinizi iletebilirsiniz. Ayrıca başvuruya ilişkin daha detaylı bilgileri internet sitemizde yer alan başvuru formunda bulabilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Aktüer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Aktüer Aktüer Maaşları Aktüer Nasıl Olunur? Aktüer Nedir? Aktüer İş İlanları