Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Ziraat Mühendisi

ALTINTAR TARIM A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Trabzon

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Satış

Satış

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Satış

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Tarım Sektöründe faaliyet gösteren firmamızda Antalya ve çevresi, İç Anadolu Bölgesi, Çukurova Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinde görevlendirilmek üzere;

 

 • Üniversitelerin Ziraat Mühendisliği, tercihen Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümlerinden mezun
 • Tercihen Satış Pazarlama ve Teknik alanda en az 2 yıl deneyimi olan
 • İkna kabiliyeti yüksek
 • Problem çözme yeteneği gelişmiş
 • İletişim becerisi güçlü
 • Analitik düşünme becerisine sahip
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen
 • B sınıfı sürücü belgesi olan, aktif olarak araç kullanan
 • Seyahat engeli olmayan
 • Askerlik hizmetini tamamlamış ( Erkek adaylar için)                                    ,

"Ziraat Mühendisi"  çalışma arkadaşları aramaktayız.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

Ziraat Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Maaşları Ziraat Mühendisi Nasıl Olunur? Ziraat Mühendisi Nedir? Ziraat Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

ALTINTAR, genel olarak bitki besin (bitki besleme) ürünlerinin pazarlaması amacı ile M.Rahmi Büyükballı tarafından 1988 yılında Antalya'da kurulmuştur. Yaprak gübreleri, damla sulama gübreleri, bitki gelişim düzenleyicileri ve zirai ilaçlar alanında geniş çaplı faaliyetlerde bulunmaktadır.ALTINTAR, tüm bölgelerde ürün tanıtımı ve çiftçi eğitimi konusuna büyük ölçüde önem vererek, Türkiye'de tarımın ilerlemesi için yoğun çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar artarak devam etmektedir. Damla sulama sisteminin Türkiye'de yaygın bir şekilde kullanılmasına başlandığı yıllarda, damla sulama gübrelerinin bilinçli bir şekilde kullanılması ve yaygınlaşması hususunda ALTINTAR büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Ayrıca kaliteli Damla Sulama Gübrelerinin ve tarımdaki birçok yeniliğin yurdumuza girmesine önderlik etmiştir.ALTINTAR, ithal etmiş olduğu ürünleri bütün yurt sathına yaymak için 1997 yılından itibaren bölge müdürlükleri oluşturmaya ve baş bayilikler vermeye başlamıştır. Akdeniz, Ege, Marmara, Çukurova ve İç Anadolu bölgesi müdürlükleri tamamlanmıştır. Bu bölgeler haricinde yurt çapında baş bayilik sistemiyle hizmet vermektedir.  

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1A. BAŞVURUSU YAPANLARA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI 2B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 2C. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ ve İMHA 3D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 3E. KVKK UYARINCA HAKLARINIZ 4F. BAŞVURU HAKKININ İSTİSNALARI 4G. İLETİŞİM BİLGİLERİ 5A. İŞ BAŞVURUSU YAPANLARA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu (bundan sonra “KVKK”) kapsamında;Yapılacak personel sözleşmelerinde, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, “KVKK ve İmha Politikası”nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini ve işbu politika-aydınlatma metninin değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebileceğini; güncelleme yapılması halinde güncel Politika metninin internet sitemiz üzerinden yayımlanacağını bildiririz.B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERÇalışan olarak işe alım ve takip eden iş süreçlerinde işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;1. Kimlik Bilgisi Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza bilgisi, SGK numarası2. İletişim Bilgisi Telefon numarası, acil-gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi3. Eğitim Bilgisi Öğrenim durumu, sertifika aldığı kurs ve seminer bilgileri, yabancı dil bilgisi, çalışma hayatı süresince aldığı eğitimler ve performans bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmiş4. Finansal Bilgi Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip ve borç bilgileri, banka bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi,5. Görsel Veri Fotoğraf, kamera kayıt görüntüleri 6. İşitsel Veri Ses kayıtları 7. Özel Nitelikli Kişisel Veri Engelli durumu, sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, hamilelik bilgileri, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, günlük hasta şikâyetleri, akciğer grafisi, işitme testi, göz muayenesi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan kan grubu hanesi. (Özel nitelikli kişisel veriler açık rıza alınmaksızın işlenmemektedir.)8. Çalışma Verisi Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış loğları (parmakizi, göz taraması)9. İzin Verisi İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon10. Diğer Askerlik durumu, aile bildirim bilgileriC. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ ve İMHA• Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması• Adaylarının istihdamına karar verilebilmesi ve özellikle; İş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması; İstihdam edilecek çalışan adayının görevlendirileceği ilgili departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti,• İşle bağlantılı belirli fonksiyonlar açısından özel risklerin tespiti amacıyla çalışan adayının kamuya açık bilgilerinin incelenmesi,• Şirket’in idaresinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için; Çalışanların eğitim ve performans değerlendirmeleri,• Çalışanların iç ve dış menfaatleri doğrultusunda veri işleme faaliyetleri (ör; özlük hakları, servis, bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası, vb)• Finansal süreçlerin yürütülmesi (maaş, prim, vb)• Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, görevlendirme, denetim vb. iş gereklilikleri• Kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde; Şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda kullanım amaçlarıyla kaydedilmektedir.Kayda alınan Kişisel Veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Belirtilmiş olan bu süreler geçtiğinde verileriniz Şirketimizce imha edilecektir.D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASIGüvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz;İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri, yurtiçi- yurt dışı iş ortaklarımız, avukatlarımız ile paylaşılabilir.E. KVKK UYARINCA HAKLARINIZ• Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenmek ve bilgi talep etmek,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını sormak ve KVKK yasasına uygun amaçla kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,• Kişisel verilerinizin yurtiçi ve yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı, aktarılıyor ise kimlere aktarıldığını öğrenmek,• Kişisel verilerinizin yanlış, eksik olduğu durumlarda düzeltilerek aktarımın yapılmasını sağlamak hakkına sahipsiniz.• Ayrıca; Kişisel verilerinizin KVKK madde 7 gereği ve uyarınca uygun şartlarda imha edilmesini (silinmesini ve yok edilmesi) talep edebilir ve aktarımının yapıldığı taraflardan imha edilmesini (silinmesi ve yok edilmesini) talep edebilirsiniz.F. BAŞVURU HAKKININ İSTİSNALARI KVKK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır;• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.KVK Kanunu’nun 28.2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,• Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması, • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.Kişisel verilerinizin KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmiş olmasından dolayı zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimizin aşağıda belirtilmiş olan adreslerine yazılı olarak yapmanız gerekmektedir. Şirketimiz talebin uygunluk durumuna ve niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. Sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz için öncelikle veri sorumlusuna yani tarafımıza başvurmanız zorunludur. Bu yol tüketilmeden bahsi geçen Kanun uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyet yoluna gidilemez.G. İLETİŞİM BİLGİLERİAltıntar Tarım A.Ş.Adres: OSB 2. Kısım 26. Cadde No:6 Döşemealtı ANTALYAe-posta: altintar@altintar.comTelefon:0242 321 11 30Fax:0242 321 26 74

Detaylı Bilgi

Ziraat Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Maaşları Ziraat Mühendisi Nasıl Olunur? Ziraat Mühendisi Nedir? Ziraat Mühendisi İş İlanları