Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Gaziemir, Aliağa, Bergama, Menemen, Tire, Torbalı, Menderes(Cumaovası), Bornova, Buca, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar), Manisa(Merkez, Akhisar)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Hizmet Personeli

Departman

Teknisyenlik

Teknisyenlik

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Hizmet Personeli

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Teknisyenlik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

- Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise veya dengi meslek liselerinin Motor, Makine, Tesviye, Elektrik-Elektronik, Metal İşleri bölümünden mezun, veya

- Meslek Yüksek Okullarının Otomotiv, Makine ve Motorlu Araç Teknolojisi Alanı altındaki diğer bölümlerden ve Üniversitelerin Makine Mühendisliği ile Otomotiv Öğretmenliği bölümlerinden mezun,

- (B) sınıfı Tercihen (E) sınıfı sürücü belgesine sahip,

- Müşteri memnuniyeti bilincine sahip,

- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış adaylar,


İŞ TANIMI

İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli il ve ilçelerinde görevlendirilmek üzere; otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmamız için, tanımlanan standartlar çerçevesinde görev yapmak, aracın durumu ile ilgili müşteriye bilgi vermek, müşteri odaklı hizmet verilmesini sağlamak amacıyla yukarıdaki niteliklere sahip adaylar aranmaktadır.

Aday Kriterleri

1 - 10 yıl arası
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Araç Muayene Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Araç Muayene Teknisyeni Araç Muayene Teknisyeni Maaşları Araç Muayene Teknisyeni Nasıl Olunur? Araç Muayene Teknisyeni Nedir? Araç Muayene Teknisyeni İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ1. Veri Sorumlusunun KimliğiAktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği Anonim Şirketi (“Aktur” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlususıfatıyla çalışanlarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu’na (“Kanun”) ve ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğükapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme AmaçlarıÇalışan adayımız olmanız nedeniyle Şirketimiz ile paylaştığınız kimlik, iletişim, özlük (özgeçmiş), görsel veişitsel kayıtlar, mesleki deneyim, fiziksel mekan güvenliği verileriniz, aile ve yakın bilgileriniz, referans vebilgileriniz ile paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verilerinizden olan sağlık dahil olmak üzere kişiselverileriniz iş sözleşmesinin kurulması, iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, başvuru süreçlerinin, seçme veyerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, talep halinde resmi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, referanskontrolü, güvenlik önlemleri kapsamında kamera görüntülerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması, ilavetenişe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişinizindeğerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi amacıyla işlenecek ve açık rızanızın bulunması halinde 1 yılsüre ile fiziki ve elektronik arşivlere nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda Şirket tarafından muhafazaedilecektir.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz, işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla veKanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlıolarak gerekmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara, özgeçmişinizde yer alan referans kişilerine ve işbirliğiiçerisinde olunan yurt dışında bulunan teknoloji hizmeti sunan firmaların sistemlerine aktarılabilecektir.4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilensözleşmenin kurulması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması sebeplerine dayalıve bunlarla sınırlı olarak, fiziken ve elektronik ortamda, işe alım sitelerine, e-posta adresine veya Şirketimizebizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular ve görüşmeler sırasında beyan edilen bilgilervasıtasıyla toplanmaktadır.5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik HaklarınızKişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıpkullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlışişlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme,işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılanüçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıylaanaliz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme,Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etmehaklarınız mevcuttur.Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı web adres linkindeki form ile aşağıdabelirtilen kanallardan birini kullanarak; Web adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya  Şirketimizin posta adresine; veya  Güvenli elektronik veya mobil imzanız ileKimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımızailetebilirsiniz.Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30(otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulutarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarakveya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Detaylı Bilgi

Araç Muayene Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Araç Muayene Teknisyeni Araç Muayene Teknisyeni Maaşları Araç Muayene Teknisyeni Nasıl Olunur? Araç Muayene Teknisyeni Nedir? Araç Muayene Teknisyeni İş İlanları