Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Tuzla)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Manufacturing / Production

Manufacturing / Producti...

Application Count

351 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

351 application

Department

Manufacturing / Production

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Aisin Otomotiv Parcalari Sanayi Ticaret A.S. is a part of the Toyota Group, operates in Tuzla as an automotive parts manufacturer is looking for a teammate who meets the following qualifications to be appointed as Project Engineer in our production facility.

JOB DESCRIPTION

 • Monitor project progress, prepare, and present status reports, and keep stakeholders informed.
 • Interact daily with the clients to interpret their needs and requirements and represent them in the field.
 • Perform overall quality control of the work (schedule, plans, personnel’s performance) and report regularly on project status.
 • Cooperate and communicate effectively with project manager and other project participants to provide assistance and technical support.
 • Review engineering deliverables and initiate appropriate corrective actions.
 • Arrange project meetings and ensure project status minutes are completed and distributed.


GENERAL QUALIFICATIONS

 • Bachelor degree in Engineering or relevant field,
 • Minimum 1 year experience in Project Management,
 • Fluent command of English language, written and spoken,
 • Second Language – Japanese is preferred,
 • Good knowledge in MS Office applications,
 • Good communication and negotiation skills,
 • Ability to work with multiple discipline projects,
 • Ability to work independently and structured,
 • Project management and supervision skills,
 • Decision making ability and leadership skills,
 • Time management and organization skills,
 • Input required base data to ERP,
 • Analysis, monitor and report of individual and department KPI results,
 • Take an active role in field improvement studies to achieve KPI targets,
 • Kaizen minded abnormality elimination in every step of total supply chain,
 • For male candidates, having completed military service.

 

Preferred Candidate

1 - 3 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)
Completed, Exempt

Proje Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Mühendisi Proje Mühendisi Maaşları Proje Mühendisi Nasıl Olunur? Proje Mühendisi Nedir? Proje Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

AİSİN OTOMOTİV PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1965’te Japonya’da kurulan Aisin Corporation, bugün 21 ülkede 200’den fazla üretim tesisinde 110 bin çalışanı ile otomotiv yan sanayi sektörünün lider markaları arasında yer almaktadır. Aisin Türkiye ise 2004 yılından bu yana İstanbul’un Tuzla ilçesinde konumlanan üretim tesisinde faaliyet gösteriyor. Yeni nesil fabrikasında; Toyota, Hyundai, TOGG, Suzuki ve Nissan gibi araç üreticileri için kapı çerçevesi, kapı kolu, kapı kilidi, kapı menteşesi, sunroof ve emniyet kemeri sensörü üretiyor. “Önce Kalite” felsefesine dayanan iş disipliniyle Aisin Türkiye; paydaşlarının “Yeri Doldurulamaz İş Ortağı” olmayı hedefliyor. Toyota’nın Kalite Başarı Ödülü’ne layık görülen şirket, Hyundai’nin en prestijli ödülü olan 5 Yıldız Kalite Ödülü’nün de sahibi. Sorumlu bakış açısıyla insana ve çevreye saygıyı ana ilke edinen Aisin Türkiye, tüm iş yapma şekillerinde doğa dostu olmaya özen gösteriyor, iş güvenliği ve çalışan sağlığı ilkelerinden taviz vermiyor.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında BilgilendirmeDeğerli İş Ortaklarımız;Bilindiği üzere, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve bu verileri işleyen kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.AİSİN OTOMOTİV PARÇALARI SAN. TİC. A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla sizleri aşağıdaki konularda bilgilendirmek isteriz.Kişisel Veri Ne Demektir?Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir “gerçek kişilere” ilişkin her türlü veriyi ifade etmektedir. Tüzel Kişilere (şirketinize/kurumunuza) ilişkin veriler ise bu Kanun kapsamında değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla Kanun kapsamına giren veriler, şirketiniz/kurumunuz ortaklarına veya çalışanlarına ilişkin kişisel verilerdir. Ortak veya çalışanlarınızın, şirketiniz/kurumunuzla Şirketimiz arasındaki ticari iş ilişkileri esnasında beyan etmiş olabileceği veya Şirketimizce bu ilişkinin gereği olarak ya da ilgili kişinin Şirketimiz tesislerindeki güvenliği gibi nedenlerle kayıt altına alınmış olabilecek adı, TC Kimlik Numarası, diğer nüfus bilgileri gibi kendisinin kesin teşhisini sağlayan bilgiler yanında telefon numarası, ev adresi, Şirketimizle yaptığı e-posta yazışmaları, taşıt plakası, pasaport bilgileri, görüntü kayıtları gibi veriler de Kanun kapsamında kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.Kişisel Veriler Hangi Yollarla Toplanabilir? Kişisel veriler, Şirketimizce sizlerden internet sitemiz ya da Merkez ve/veya bağlı Şubelerimiz ve Ofislerimiz aracılığıyla toplanan formlar, anketler, başvurular, teklifler veya şirketlerimiz arasında yapılan yazışmalar, görüşmeler, toplantılar, ziyaretler veya sözleşmeler sırasında ortaklarınız ya da çalışanlarınızdan alınan sözlü, yazılı ya da görsel bilgi ve belgeler vb. aracılığıyla toplanabilir. Örneğin; bir ortağınız ya da çalışanınızın Şirketimize yaptığı bir ziyaret sırasında adı, araç plaka numarası gibi bilgilerininin Şirketimiz resepsiyon görevlisi tarafından kayda alınması veya şirketlerin çalışanlarının katılacağı ortak bir seyahat rezervasyonu için anılan şahısların kimlik bilgilerinin kaydedilmesi bir bilgi toplama yoludur.Kişisel Verileriniz İşlenmesi Ne Demektir? Kişisel verilerin işlenmesi, sözkonusu verilerin yazılı veya elektronik olarak toplanması, kaydedilmesi, depolanması, sınıflandırılması gibi işlemlere tabi tutulması anlamına gelmektedir. Buradan, toplanan kişisel verilerinizin (örn. bir ortağınız ya da çalışanınızın adının, araç plaka numarasının) mutlaka işleneceği (kaydedileceği, depolananacağı, sınıflandırılacağı) anlamı çıkarılmamalıdır. Ancak bunların şirketler arasındaki iş ilişkisinin gereği olarak ya da güvenlik gibi amaçlarla ve belli sürelerle işlenmesi de mümkündür.Kişisel Verileri Hangi Amaçlarla İşleyebiliriz? Ortaklarınız ya da çalışanlarınızın kişisel verilerini, şirketiniz/kurumunuza karşı kanunlardan doğan sorumluluklarımızı yerine getirilebilmek; Şirketimiz ile paylaşılan veya Şirketimizce toplanmış kişisel verileri koruyabilmek; ortaklarınız ya da çalışanlarınızın Şirketimiz tesislerinde bulundukları sırada sağlığı ve güvenliğini sağlayabilmek; taşeronlarımız, tedarikçilerimiz, diğer hizmet sağlayıcılarımız ve hizmet verdiğimiz şirket ve kuruluşlarla olan iş ilişkilerimizi sağlıklı şekilde yürütebilmek; bu kapsamda gerekli olan kimlik, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgilere ulaşabilmek; tüm kayıt ve belgelerimizi elektronik veya kağıt ortamında düzenleyebilmek gibi amaçlarla işleyebiliriz.Kişisel Verileri Hangi Amaçlarla ve Kimlere Aktarabiliriz? Ortaklarınız ya da çalışanlarınızın kişisel verilerini aktarabileceğimiz kişi ve kurumlar, yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde ve mevzuatın gerekli kıldığı ya da şirketiniz/kurumunuzla olan iş ilişkilerimizin gereği olarak ancak Devlet kurumları; ana hissedarlarımız; doğrudan / dolaylı, yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz yurt içindeki veya yurt dışındaki kuruluşlar veya şirketler ve diğer 3. Kişiler olabilir. Örneğin, tarafınızca Şirketimize sunulan Ortaklarınız ya da çalışanlarınızın pasaport bilgilerinin, şirketlerin ortak şekilde yapacağı bir seyahat organizasyonu için bir seyahat acentesine verilmesi bir veri aktarma faaliyetidir.Veri Sorumlusu Kimdir?Şirketimizle paylaştığınız veya Şirketimizce toplanmış kişisel verilerin işlenmesi halinde, işleme amaç ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan veri sorumlusu kişi Şirketimizin tüzel kişiliğidir.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.Maddesi Uyarınca Ortaklarınız ya da Çalışanlarınızın Hakları Nelerdir?Şirketimize başvurarak, a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise bunların düzeltilmesini isteme, f. Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ğ. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Sözkonusu başvuda, kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması; kullanmayı talep ettiğiniz hakkınızın yukarıdakilerden hangisi/hangileri olduğunu belirtmeniz; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması ve talep ettiğiniz konunun şirketiniz/kurumunuz ortak ve/veya çalışanları ile ilgili olması gerekmektedir.Saygılarımızla, AİSİN OTOMOTİV PARÇALARI SAN. TİC. A.Ş.

Detaylı Bilgi

Proje Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Mühendisi Proje Mühendisi Maaşları Proje Mühendisi Nasıl Olunur? Proje Mühendisi Nedir? Proje Mühendisi İş İlanları